Weber Hobby concrete - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Hobby concrete

Weber Hobby concrete
Weber Hobby concrete

Produktfordeler

  • Lett å bruke, bare tilsett vann
  • Passer til nesten alle små gjenstander av betong
  • Konsistensen kan endres ved å justere mengde vann
  • For utendørs og innendørs bruk

Betong egnet til håndverk, og som lett kan brukes til å lage en rekke konkrete gjenstander, enten med former eller formgivning.

Generelt

Underlag

Minste påføringstemperatur er +5 °C. Støping i direkte sollys eller sterk vind bør unngås. Dersom du bruker former, er det lurt å smøre dem med f.eks matolje før du heller i betongen.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

PR-nr. 321858

EGENSKAPER
Vannbehov 0,6-1,0 l / 5 kg (12-20%)
Blandet volum ca. 2,5 l / 5 kg
Åpentid ca. 1 time
Tilslag Natursand og kalkstein 0-3 mm
Frostsikker Ja, egnet for utendørs bruk

 

Leveringsform

5 kg plastsekk

Bruksområde

Betong egnet til håndverk, og som lett kan brukes til å lage en rekke konkrete gjenstander, enten med former eller formgivning. Eksempler på applikasjoner: betong hagetemaer, dekorative interiørgjenstander, betongkunst og til og med små hagemøbler.

Lagring

Ca. 24 måneder fra produksjonsdato i uåpnet pakning under tørre forhold.

Utførelse

Blanding

En sekk (5 kg) tørt materiale blandes med 0,6-1,0 liter rent vann, avhengig av ønsket konsistens. Styrken varierer i forhold til mengden vann tilsatt. Blandes med drill. Mindre mengder kan også blandes forsiktig for hånd (for eksempel med en spatel eller sparkel). Mørtelen blandes i ca. 5 minutter for å få en jevn masse.

Støvmaske, hansker og vernebriller skal brukes under blanding og bruk av produktet.

Utførelse

Det er en fordel å arbeide utendørs på grunn av mørtelsprut og små mengder støv. Kontakt med huden bør unngås, og spesielt øynene må beskyttes. Forsterkning med stål- eller plastnetting anbefales for tynnere og større støpegods. Etterbehandling bør gjøres ved sprøyting av vann på støpeflaten umiddelbart etter at herdingen begynner, vanligvis 2-3 timer etter blanding. Dusjing med vann bør fortsette minst en gang om dagen i 2-5 dager. Åpne former må dekkes forsiktig etter første sprøyting. Former kan fjernes tidligst 2 dager etter støping, men større arbeider krever vanligvis lenger tørketid. Formen skal fjernes forsiktig.
Verktøy og underlag må rengjøres med vann umiddelbart etter bruk, fordi tørket betong er vanskelig å fjerne. Former som kan brukes om igjen rengjøres med vann og oppvaskmiddel.

Sikkerhet/miljø

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.