Weber Pumpebetong K20 - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Pumpebetong K20

Weber Pumpebetong K20
Weber Pumpebetong K20

Produktfordeler

  • Pumpbar betong
  • Moderat fasthet
  • Til inn-/utvendig bruk

Tørrbetong spesielt beregnet til pumping med en skru- eller stempelpumpe.

Generelt

Produktbeskrivelse

Weber Pumpebetong K20 er en tørrbetong. Den blandes med vann for å få en bruksklar, pumpbar betong. Trykkfastheten er større enn 20 MPa når massen har en lettflytende konsistens.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP
Produktet er ikke dekket av en harmonisert standard. En Ytelseserklæring (DoP) er derfor ikke nødvendig.

EGENSKAPER
Materialforbruk 20 kg pr. m² og cm tykkelse.
Vannbehov Ca. 3,8 liter pr. sekk
Bindemiddel Portlandsement
Tilslag Natursand 0-2 mm
Brukstid Ca. 1 time.
Frostbestandighet God
PRnummer 86058
Trykkfasthet 1 døgn: >10 MPa
7 døgn: > 15 MPa
28 døgn: > 20 MPa

Bruksområde

Weber Pumpebetong K20 benyttes til utstøpning av Leca såleblokk og Leca U-blokk, samt til betongreparasjoner og støpningsarbeider der det behøves en pumpbar betong i trykkfasthetsklasse B20. Weber Pumpebetong K20 er meget godt egnet som utfyllings- og utjevningsbetong (for eksempel baderomsgulv, utjevning av mindre gulvflater mm). Brukes Pumpebetong K20 på baderomsgulv skal det alltid påføres membran på toppen.

Weber Pumpebetong K20 er spesielt beregnet til for pumping med en skru eller stempelpumpe.

Tørke-/herdetid

Gangbar etter ca. 8 timer.

Lagring

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

Utførelse

Forbehandling av underlag

Støping på eller mot ujevnt underlag: Rengjør underlaget nøye.

Forvann alltid overflaten så vann ikke suges fra massen. Det må ikke være synlig vann på overfalten der det skal støpes.

Blanding

Weber Pumpebetong K20 blandes maskinelt i 5 minutter med ca. 3,8 liter vann per 25 kg, som gir ca. 14 liter betongmasse i lettflytende konsistens. Ingen ytterligere tilsetning er nødvendig. Blanding gjøres med tvangsblander eller fritfallsblander.

Påføring

STØPING
Bland betongen. Fyll forskalingen. Påse at betongen ved støpingen får tilstrekkelig komprimering for å sikre et godt sluttresultat. Ved støping må ikke fritt vann forekomme på overflaten. Fuktige, rue støpeflater gir best heft. Tilpass konsistensen til type støpearbeid. Weber Pumpebetong K20 er har en brukstid på ca. 60 minutter. Tildekk støpestedet umiddelbart for å hindre rask uttørkning.

GULVAVRETTING
Påfør gysing av weber B20 tilsatt weber Mørteltilsetning eller bruk weber REP 05 Heftbro for å bedre heften til underlaget på den rubbede, forvannede overflaten. Weber Pumpebetong K20 påføres vått i vått med slemmingen. På glatte betongoverflater anbefales liming med weber Epoxylim for å få god heft. Pumpebetongen kan også legges uten heftforbedrer. Betongen må likevel armeres og en må ta spesielle hensyn ved etterherdingen for å forhindre kantreisning og rissutvikling. Lagtykkelsen bør ikke være under 50 mm.

Etterbehandling

Den ferdige konstruksjonen må beskyttes mot tidlig uttørkning. Eksponerte ytterflater behandles med vann de første døgnene. Når ettervanningen avsluttes eller tildekningen tas bort, kan Weber Krympsperre påføres for å få best mulig resultat.

Vær oppmerksom på

Ved lavere temperaturer enn +5oC stopper fasthetsutviklingen kraftig opp. Ved risiko for lave temperaturer de første døgnene og tiltak som innkledning eller oppvarming av konstruksjon ikke er utført, frarådes det derfor å benytte produktet.

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9):
I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

Miljøgifter A20 (MAT 1):
weber Pumpebetong K20 inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5):
Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av weber Pumpebetong K20
https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.