Aquapanel Outdoor - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Aquapanel Outdoor

Aquapanel Outdoor
Aquapanel Outdoor

Produktfordeler

  • Robust
  • Brannsikker
  • Vær- og vannbestandig

Aquapanel Outdoor er en sementbasert, glassfiberarmert plate som er en del av Webers fasadesystemer VentiGuard og VentiGuard Extreme.

Generelt

Produktbeskrivelse

Aquapanel Outdoor er et ideelt underlag for utvendige vegger i ventilerte systemer – både i nybygg og fasaderenovering.

EGENSKAPER
• Alternativ til murstein og murblokker
• Vær- og vannbestandig
• Sterk, robust, slagfast og ikke-brennbar
• Kan skjæres etter mål ved hjelp av ”score and snap”-teknikker
• Enkel å montere
• Kan bøyes i tørr tilstand – opptil 1 meter bøyeradius

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

SINTEF Teknisk Godkjenning:
Aquapanel Outdoor er en del av SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 20406 weber VentiGuard og nr. 2529 weber VentiGuard Extreme.

EGENSKAPER
Lengde (mm) 1200/2400
Bredde (mm) 900
Dybde (mm 12,5
Min. bøyeradius for 900/1200 mm bred plate 3
Min. bøyeradius for 300 mm bred remse 1
Vekt (kg/m2) Ca. 16
Tørr romvekt (kg/m3) ifølge EN 12647 Ca. 1150
Bøyestyrke (MPa) ifølge EN 12647 9,6
Strekkfasthet loddrett på flatsiden av platen (N/mm2) ifølge EN 319 0,65
Skjærstyrke (N) ifølge EN 520 607
pH-verdi 12
Varmeledningsevne (W/mK) ifølge EN ISO 10456 0,35
Termisk utvidelse (10-6K) 7
Dampdiffusjonsmotstand É (-) ifølge EN ISO 12572 66
Lengdevariasjon 65 % - 85 % fuktighet (mm/m) ifølge EN 318 0,23
Tykkelsesvariasjon 65 % - 85 % fuktighet (%) ifølge EN 318 0,2
Byggematerialklasse ifølge EN 13501 A1 Ikke brennbar

Leveringsform

Aquapanel Outdoor leveres på pall med 50 plater. En pall med Aquapanel Outdoor veier cirka 950 kg.

Lagring

Aquapanel Outdoor må oppbevares tørt og beskyttes mot fuktighet før montering. Plater som har blitt fuktige må tørkes på begge sider før bruk.

Platene må få tid til å akklimatiseres slik at de tilpasser seg temperaturen og fuktigheten i omgivelsene før montering. Temperaturen i materialet, omgivelsene og underlaget må ikke være under 5 °C.

Platene skal alltid bæres loddrett/ stående. Pass på at platene ikke skades når de settes ned. Ved transport og flytting skal platene ligge på pall. Pass på at underlaget tåler vekten av pallen. Beskytt platene mot fukt og vær. Plater som har vært utsatt for fukt, skal tørke på begge sider liggende på et plant underlag før montering. Dette for å unngå at platene bøyer/krummer seg.

Utførelse

Utførelse

For informasjon vedrørende montering henvises det til Weber sin brosjyre «Montering av Weber VentiGuard og Weber VentGuard Extreme».

Sikkerhet/miljø

Sikkerhetstiltak

Når platen skjæres eller kuttes bør man unngå støvdannelse og spredning av støv. Unngå innånding av støvet, og sørg for tilstrekkelig lufting eller passende åndedrettsvern. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøanvisninger

EPD (Mat 1):
Det er utarbeidet en EPD for Aquapanel Outdoor: EPD-USG-20130023-IAA1-EN

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.