webertherm 117 Armeringsnett - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webertherm 117 Armeringsnett

webertherm 117 Armeringsnett
webertherm 117 Armeringsnett

Produktfordeler

  • Alkaliebestandig
  • Høy strekkfasthet
  • Akrylbelagt

webertherm 117 Armeringsnett brukes til forsterking av puss.

Generelt

Produktbeskrivelse

weber.therm 117 Armeringsnett er et alkaliebestandig, akrylbelagt glassfibernett med svært høy strekkfasthet og bestandighet. Maskestørrelse ca 4 x 4 mm.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

EGENSKAPER
Bredde 1,1 m
Lengde 50 m
Mengde pr rull 55 m2
Materialforbruk 1,15 m2 nett pr m2 vegg
Vekt pr m2 145 g/m2
Maskestørrelse 4,0 x 4,5mm
Avfall Ikke klassifisert som farlig avfall. Rester leveres til kommunal avfallshåndtering.
Farge Gul

Leveringsform

Leveres på rull á 55 m2.

Bruksområde

Armering av blant annet weber.pas FlexiGuard. Forsterker pussjiktet og minsker risikoen for
sprekkdannelser.

Lagring

Lagres tørt ved -10 grader - +50 grader, beskyttet mot direkte sollys.

Utførelse

Påføring

Påfør først pussen på underlaget. Armeringnettet bakes in i pussjikt og dekkes med puss.

Sikkerhet/miljø

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.