webertherm 397 armeringsnett - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webertherm 397 armeringsnett

webertherm 397 armeringsnett
webertherm 397 armeringsnett

Produktfordeler

  • Reduserer risiko for riss/sprekkdannelser
  • Til Webers pussløsninger

Glassfibernett med høy strekkstyrke og bestandighet.

Generelt

Produktbeskrivelse

webertherm 397 armeringsnett er et alkaliebestandig, akrylbelagt glassfibernett med høy strekkstyrke og bestandighet. Maskevidde 6x6 mm.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

EGENSKAPER
Bredde 1 m
Lengde 50 m
Maskevidde 6 x 6 mm
Materialforbruk 1,15 m pr. m2
Farge Hvit
NOBB-nr. 23826282

Bruksområde

Til armering av weberbase 261 Fiberpuss og webertherm 260 Sokkelpuss. Reduserer riskoen for riss/sprekkdannelser.

Lagring

Lagres tørt og frostfritt, beskyttet mot direkte sollys.

Utførelse

Utførelse

webertherm 397 armeringsnett bakes inn i det første puss-sjiktet med overlapping mellom skjøter og ekstra armering rundt alle åpninger. 2. sjikt påføres normalt dagen etter 1. sjikt. Se produktdatablad for weberbase 261 Fiberpuss og webertherm 260 Sokkelpuss, samt løsningsark for pussløsninger på https://www.weber-norge.no/moertel-fasade/produkter-loesninger/fasadesystemer.html

Sikkerhet/miljø

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.