webertherm 411 Rissarmeringsnett - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webertherm 411 Rissarmeringsnett

webertherm 411 Rissarmeringsnett
webertherm 411 Rissarmeringsnett

Produktfordeler

  • Lett å montere
  • Alkaliebestandig og høy strekkstyrke
  • Til innen- og utendørs bruk

Reduserer risikoen for at det skal oppstå eller gjenoppstå riss i pussede overflater på rissutsatte steder ved nybygging eller rehabilitering.

Generelt

Produktbeskrivelse

webertherm 411 Rissarmeringsnett er et alkaliebestandig, akrylbelagt glassfibernett med integrert glidesjikt. Det integrerte glidesjiktet danner et felt som gjør at utenpåliggende puss ikke hefter til underlaget. Dette reduserer risikoen for at små bevegelser i riss/sprekker i underlaget vil føre til opprissing av pussen.

Dokumentasjon

Send eller last ned

Spesifikasjoner

Produktspesifikasjon

EGENSKAPER
Bredde 200 mm (bredde på integrert glidesjikt 50 mm)
Lengde 20 m
Maskestørrelse Generelt 6 x 6 mm (i integrert glidesjikt 1 x 1 mm)
Farge Hvit
Forpakning Kartong med 5 stk ruller á 20 m
Avfall Ikke klassifisert som farlig avfall. Rester leveres til kommunal avfallshåndtering.
NOBB-nr. 51473100

 

Bruksområde

webertherm 411 Rissarmeringsnett benyttes over rissutsatte steder i pussede overflater ved nybygging eller rehabilitering.

Eksempel nybygg:
• Stående vertikale mørtelfuger der murverket ikke er murt i forband
• Overgang/fuge mellom prefabrikkert overdekningsbjelke og tilstøtende murverk
• Overgang/fuge ved slisser i murverket

Eksempel rehabilitering:
• Riss/sprekker i underlaget

NB!
weber.therm 411 Rissarmeringsnett kan ikke erstatte en elastisk bevegelsesfuge der dette er påkrevet.

Lagring

Lagres tørt og frostfritt, beskyttet mot direkte sollys.

Utførelse

Utførelse

Før montering av webertherm 411 Rissarmeringsnett tettes riss/sprekk med mørtel tilpasset underlaget.

Ved nybygg:
Monter Rissarmeringsnettet sentrisk over riss/sprekk/fuge i et tynt lag. Ikke påfør mørtel i området bak glidesjiktet. Videre pussarbeid utføres iht. normal prosedyre for pussarbeidet.

Ved rehabiltering:
Ved utbedring av riss i puss som er armert med armeringsnett, f eks Weber Fiberpuss, kan det være tilstrekkelig å frese ut et spor med min. 250 mm bredde inn til eksisterende armeringsnett. Hvis mulig la eksisterende nett bli igjen og monter rissarmeringsnettet over riss/sprekk. Ikke påfør mørtel i området bak glidesjiktet. Videre pussarbeid utføres med mørtel som er tilpasset underlaget.

Ved full rehabilitering og nedhugging av puss, monteres rissarmeringsnettet sentrisk over riss/sprekk i et tynt lag med den samme mørtelen som skal benyttes til pussarbeidet videre. Videre pussarbeid utføres iht. normal prosedyre for pussarbeidet.

Sikkerhet/miljø

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.