Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Pussveiledninger (8)

 

 

Weber Fiberpussystem

Weber Fiberpussystem

Weber fiberpussystem igjennom mange år bevist sine gode egenskaper mot sprekkdannelser og fuktinntrengning.

Sammenlign Fjern sammenligner

Puss på isolerte grunnmurssystemer

Puss på isolerte grunnmurssystemer

Det benyttes Weber Fiberpuss system som puss på isolerte grunnmursystemer.

Sammenlign Fjern sammenligner

Weber VentiGuard-systemene på underlag av Rockwool REDAir® Flex

Weber VentiGuard-systemene på underlag av Rockwool REDAir® Flex

Weber VentiGuard og VentiGuard Extreme er perfekt for REDAir Flex

Sammenlign Fjern sammenligner

Innvendig puss

Innvendig puss

En innvendig puss skal ofte kun ivareta en estetisk funksjon og gi farge og struktur til overflaten. Både tykkpuss, ty..

Sammenlign Fjern sammenligner

Puss på Tegl

Puss på Tegl

Weber har tilpassete produkter for både muring og pussing av tegl. Det estetiske uttrykket kan varieres ved bruk av al..

Sammenlign Fjern sammenligner

Puss på betong

Puss på betong

Puss på betong kan bygges opp på flere måter avhengig av hvilken funksjon pussen skal ha. Det estetiske uttrykket kan ..

Sammenlign Fjern sammenligner

Puss på sokkel

Puss på sokkel

Området der bygget møter bakken er utsatt for en rekke ulike påkjenninger som f.eks mekanisk i form av slag og støt, t..

Sammenlign Fjern sammenligner

Sluttpuss og maling på murverk

Sluttpuss og maling på murverk

Weber har i sitt sortiment flere typer gjennomfargede sluttpusser og malinger. Disse er tilpasset de fleste underlag o..

Sammenlign Fjern sammenligner