Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Innvendig puss

Løsningsfordeler

  • *Pussløsninger tilpasset bruk og underlag
  • Emisjonsfritt
  • Dampdiffusjonsåpent

En innvendig puss har ikke de samme kravene som en utvendig puss, og skal ofte kun ivareta en estetisk funksjon og gi farge og struktur til overflaten. Valg av løsning styres ofte av hvilke krav man stiller til utseende

De mineralske produktene man benytter innvendig er emisjonsfrie og sikrer dampdiffusjonsåpne overflater. Dette bidrar til et godt inneklima.

Om løsningen

Tykkpuss og tynnpuss

Ønsker man en puss som skal rette opp ujevnheter i underlaget, velger man en tykkpuss. Ofte kan det derfor være tilstrekkelig med 1-sjiktspuss i tykkelse 5-12mm. Man kan også benytte en tynnpuss, men man har da begrensede muligheter for å rette opp ujevnheter i underlaget.

Gipspuss

Gipspusser et meget godt egnet pussalternativ på de fleste innvendige underlag av tørr betong, tegl, Leca, puss og gipsflater. Gipspuss svinner ikke ved herding og gir en stabil og død overflate. Gipspuss kan legges i storetykkelse og i varierende tykkelse og på ulike underlag. I tillegg kan gipspuss bearbeides til ønsket struktur; fra fin brettskurt til en blank, glatt flate klar til maling og tapetsering. Gipspuss overmales med standard interiørmalinger, men kan også stå ubehandlet. 

Weber Sparkel

Weber Sparkel er en ferdigblandet håndsparkel med smidig konsistens basert på co-polymer beregnet til hel- og flikksparkling av tak og vegger i tørre rom. Weber Sparkel har høy fyllevne og lav krymp hvilket gjør den godt egnet til påføring i tykke sjikt. Etter sliping oppnås en glatt overflate ferdig for maling. Sparkelen brukes både til renovering og i nybygg. Produktet er spesielt velegnet til underlag av Leca, puss, betong og tidligere malte flater.

Maling innvendig

Mineralske malinger er svært godt egnet som innendørsmaling. Disse er emisjonsfrie og gir levende og vakre overflater. Vær dog oppmerksom på at mineralske produkter har høy overflateporøsitet. Spesielt godt egnet på mineralske flater er weber.ton 303 Silikatmaling og weber.cal 246 Kalkmaling Våt. Weber.ton Silikonharpiksmaling og weber.pas Modelfino gir også to svært flotte innendørs overflater.

Varianter av innvendig pussoppbygging

Vi har oppsummert de fleste innvendige pussvarianter i tabellen under. Se også tilhørende produktdatablader for mer utførlige anvisninger.

Weber Fargevelger

Fasaden er det første møtet med en bygning, og fargen gir deg umiddelbart en oppfatning om brukerne av bygningen. Weber har i sin fargepalett 99 klassiske, tradisjonelle og moderne murfarger. Se fargevelgeren her

  Egnet underlag Grunning Grovpuss Sluttpuss
    Kastes eller sprøytes på i 3-5mm tykkelse. Påføres 1-3 dager etter grunning.10-12mm tykkelse Velges ut fra ønsket struktur og farge. Påføres etter at grovpussen er tilstrekkelig avbundet.
Tynnpuss Tegl Betong Weber.base 103 Rødgrunning Weber.base 105 Hvitgrunning (til lyse farger på sluttpuss)Weber Murmørtel M5 Weber.base KC 50/50 Weber.base 136 Tynnpuss Weber.base 201 Stenkpuss Weber.min 203 Slemmemørtel Weber Finpuss (på M5)  
Tykkpuss Leca   Weber.base 261 Fiberpuss* Weber.base KC 50/50 ** Weber.base 136 Tynnpuss** Weber.base 134 Grovpuss** Weber.ton 303 Silikatmaling Weber.base 136 Tynnpuss Weber.min 201 Stenkpuss Weber.min 203 Slemmemørtel
Ett-sjiktspuss Leca     Weber Grå/Hvit Slemming Weber.base 136 Tynnpuss (maks 5mm) Weber Sparkel
  Leca Tegl Betong Gypsum Primer Weber.prim 408  

 * Males med Silikatmaling · ** Anbefaler to tynne sjikt for å unngå synlige fugemønstre

Dokumentasjon

Produktdatablad (PDF)

Send eller last ned