Maling på pusset underlag - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Maling på pusset underlag

Løsningsfordeler

  • Mineralske sluttbehandlinger
  • Dampdiffusjonsåpne
  • Stort fargespekter
  • Tradisjonelle
  • Tilpasset Norsk klima

En maling skal tilfredsstille estetiske, tekniske og funksjonelle krav. Offersjiktsegenskapen er viktig for å øke levetiden på pussen. De tekniske egenskapene skal gi god heft og beskyttelse mot klimapåkjenning. Fargeevalget er personlig men skal også tilpasses det omkringliggende miljøet.

Om løsningen

Maling på pusset underlag

99 standardfarger og mer 
Weber har i sitt sortiment produkter som strekker seg fra rene tradisjonelle kalkbaserte overflatebehandlinger og kulekalk, til de holdbare silikat- og de mer moderne silikonharpiksbaserte produktene. De 99 standardfargene representerer de nordiske tradisjonelle murfargene som også finnes i andre eksteriør fargevifter. Pigmentert med uorganiske og kalk-ekte pigmenter, gir dette en palett som er dominert av jordfarger og nøytrale farger. Men de gir allikevel mulighet for spenstige fargekombinasjoner og teknikker. Pigmentene gir sluttprodukter som er fargestabile. Fargevelger og fargekart finner du her. De fleste produktene kan leveres som prøver og oppstryk. Vennligst ta kontakt med din forhandler for bestilling. Arkitekter kan ta kontakt på epost.

Hvilke krav settes til sluttbehandling
Sluttbehandlingen er det som skal ta imot direkte værpåkjenning og ivareta det estetiske. Det stilles derfor store krav til det siste sjiktet i en pussoppbygging; både gjennomfarget sluttpuss og maling. En riktig pusset overflate kan vare i 15-40 år uten større vedlikehold enn nødvendig fasadevask. Holdbarheten er en kombinasjon av godt produkt, godt håndverk og godt vedlikehold. En pusset overflate må ikke nødvendigvis males dersom den tilfredsstiller krav til funksjonalitet. En malingsbehandling utføres derfor når det er tekniske eller estetiske årsaker. Valg av malingsbehandling er svært avhengig av underlag og krav til estetisk uttrykk. Et viktig aspekt er at all maling benyttet på mur skal være dampdiffusjonsåpen. Denne egenskapen sørger for rask og effektiv fordampning av fuktighet bort fra overflaten. Dette vil forhindre at fukt akkumuleres i pussjiktene og bidrar til frostskader og malingsavflassing. På betong og innvendig er det andre behov, og akrylbaserte produkter kan betnyttes.

Valg av riktig type maling
Vanligvis består en malingsbehandling av 2 strøk maling for å oppnå korrekt dekkevne og forbruk. Bruk av primer kan være nødvendig på spesielle underlag, eller der det er krav om ekstra beskyttelse. Weber har flere typer malinger som er tilpasset mineralske underlag og som bidrar til riktig fuktbalanse i konstruksjonen. Vennligst konferer det aktuelle produktdatabladet for detaljer om primer og tekniske egenskaper. weberton 303 Silikatmaling er et tradisjonelt valg for maling på nye underlag og kan benyttes på alt fra underlag av hydraulisk kalkmørtel via Weber Fiberpuss til betong. Dens kjemiske binding med underlaget gir en overflate som er meget holdbar uten å danne en film. Silikatmaling skal derfor ikke flasse dersom den er utført iht anvisninger. weberton Silikonharpiksmaling kan i tillegg til å benyttes på de fleste mineralske underlag også benyttes på underlag hvor det er tidligere malt med organiske malinger. Silikonharpiksmalingen gir en noe mer vannavvisende og slitesterk overflate enn silikatmalingen, uten at dette går utover dampdiffusjonsåpenheten. Weber har i sitt sortiment flere typer malinger. Disse er tilpasset de fleste underlag og kommer i 99 standardfarger. Spesialfarger produseres på forespørsel. Valg av overflatebehandling velges ut fra estetiske og tekniske krav. Struktur og farge er bare en av variasjonsmulighetene da hvert underlag har sine spesielle behov som skal tilfredsstilles for å oppnå en varig og vakker flate. Pussveiledning fasade - september 2018 2 Mer Informasjon Tilhørende datablader og FDV-dokumentasjon finnes på www.weber-norge.no. Her finnes også kalkulasjonsverktøy for beregning av mengder. Se også våre brosjyrer «Weber fasadesystemer», samt veggleverandørens anvisninger.

Skal du male innendørs?
Alle våre malinger er meget godt egnet til innendørs bruk. Mineralske bindemidler og pigmenter gir emisjonsfrie produkter. De har meget lave emisjoner og er godt egnet for å opprettholde et godt inneklima. Dampdiffusjonsåpenheten gir gode fukttekniske egenskaper til veggen. Spesielt de mineralske kalkbaserte produktene gir vakre og levende overflater. Tabellen under gir en oversikt over valg av malingstype avhengig av underlag og tidligere behandling. De kalkbaserte produktene kan støvbindes med Weber Tettevæske/Vannstopp for å redusere smitting og støving.

Vedlikehold av malte overflater
Alle overflater trenger en vask med jevne mellomrom. Spesielt i områder med lite tilgang på sol og ned mot bakken vil det kunne oppstå algevekst. Nedsmussing i nærheten av uheldig utformet beslag forekommer også ofte. Rebehandling er sterkt avhengig av lokale mikroklimatisk påkjenninger og type overflatebehandling Se datablad for nærmere anbefalinger. Vi anbefaler vask annethvert år eller ved behov. Benytt vaskemidler for alkaliske underlag, alternativt en svak (5%) klorin-oppløsning. Vask alltid nedenfra og opp og skyll ovenfra og ned. Benytt svakt trykk (hageslange) og myke koster. Spesialvaskemidler kan benyttes avhengig av type nedsmussing som skal fjernes. Antialge-beskyttelse kan også benyttes etter vask. Hard bearbeiding av overflaten kan medføre et behov for et nytt malingsstrøk. Overflatene kan også beskyttes med dampdiffusjonsåpne anti-grafitti løsninger påført som offersjikt. Se vår FDV for fiberpuss for utførlig beskrivelse av maling

 

 

Produkt NOBBnr. Beskrivelse
Rødvig kulekalk 49408974 Til kalking av tegl og annet pusset underlag, spesielt gamle, tidligere kalkede bygg. Langtidslagret i kalkkule.
weberton 303 Silikatmaling Hvit: 46273144 Pigmentert: 23852551 Silikatmaling til innen- og utendørs bruk. Emisjonsfri. Matt utseende. Kryssmales/villstrykes. For farger, se Weber Fargekart. Tilfredsstiller DIN 18363 pkt. 2.4.1
weberton 301 Silikatgrunning 23852502 Grunning og tynning til weberton 303 Silikatmaling. Kan også benyttes som overflatebehandling i 2 påføringer.
weberton Silikonharpiksmaling Hvit: 46273106 Pigmentert: 30171474 Maling på silikonharpiksbasis (silikonemulsjon) til innen- og utendørs bruk. For farger, se Weber Fargekart
webercal 242 CD-maling 27068402 Hydraulisk kalkmaling basert på kalk og NHL. Gir lenger holdbarhet enn ren kalkmaling. Se Weber fargekart. Blandes med vann.
webercal 244 KC-maling 23817505 Kalk-sementmaling. Se Weber fargekart. Blandes med vann.
webercal 246 Kalkmaling våt 44580018 Kalkmaling for overflatebehandling på kalkpussede fasader og på svakere KC-puss. Gir matt, kalket utseende. Varianten webercal 249 er 100% ren kalkmaling. Ferdigblandet. Se Weber Fargekart.
Cempexo 42025132 Sementbasert betongmaling. Ta kontakt for fargekart.

Weber Fargevelger

Fasaden er det første møtet med en bygning, og fargen gir deg umiddelbart en oppfatning om brukerne av bygningen. Weber har i sin fargepalett 99 klassiske, tradisjonelle og moderne murfarger. Se fargevelgeren her

Dokumentasjon

Send eller last ned