Ny maling på eksisterende malt underlag - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Ny maling på eksisterende malt underlag

Løsningsfordeler

  • Mineralske overflatebehandlinger
  • Maling tilpasset underlaget
  • Lang holdbarhet
  • God heft
  • Dampdiffusjonsåpne løsninger

Alle flater slites pga vær og vind. Gal malingsbruk kan gi avflassing og skader i underlaget. Riktig valg av maling på tidligere malt underlag betyr mye for klimaskjermens fukttekniske egenskaper og holdbarhet. Maling skal derfor velges utfra hva som er benyttet tidligere.

Om løsningen

Ny maling på eksisterende malt underlag

Viktigheten av dampdiffusjonsåpenhet
En samlet murbransje står bak anbefalningen om å unngå bruk av akrylbaserte produkter på underlag av murverk og puss. Dampdiffusjonåpenhet er evnen et overflatemateriale har til å transportere vanndamp; en effekt som er sterkt avhengig av porestruktur og -størrelse i overflatematerialet. Enkelte produkter opprettholder dampdiffusjonsåpenheten etter mange strøk, mens andre, deriblant dampdiffusjonsåpne akrylmalinger, vil bli tettere allerede etter 2 strøk. Tette malinger vil medføre økt vanndamptrykk, avflassing og potensielt frostskader i pussen.

Rengjøring vs fjerning av maling
Vi anbefaler at all organisk maling fjernes i sin helhet med kjemiske eller mekaniske metoder før ny maling påføres. En dampdiffusjonåpen maling over tykkere lag, vil ikke gi pussen bedre vilkår men bidra til tettere overflate og dermed risiko for rask malingsavflassing. Men som en midlertidig løsning kan enkelte produkter benyttes over organisk maling. Vask alltid overflaten godt før ny maling for å fjerne støv og skitt og løs maling. Ta kontakt med fasadefirmaer for godt utført arbeid. Gjøres det selv - unngå høyt trykk og benytt nøytrale vaskemidler. Se for øvrig vår FDV for Fiberpusssystemet som omhandler vask og vedlikehold på malte flater.

Flekkmaling
Flekkmaling vil alltid gi skjolder, selv med maling fra samme spann, dersom underlaget har tørket eller stått i en tid. Mal derfor på hele flater med naturlige avgrensninger.

Hvilken maling når?
Se tabellen for malingsvalg på mur/puss. Det er flere mulige malingsløsninger for enkelte pusset/murt underlag. Konferer det enkelte datablad for ytterligere opplysninger vedr påføringsegenskaper. Unngå å male i direkte sol, regn og uttørkende/nedkjølende vind. Minimum +5OC ved påføring og i herdetiden (3 døgn).

Ny malingsbehandling Silikonharpiksmaling(primes m/silikongrunn) 303 Silikatmaling (primes m/301) Cempexo Kalkbaserte malinger (242, 244, 246, 249 og Kulekalk)
Maling fjernet og underlag rengjort x x (x) (x)
Organisk maling/ukjent x      
Silikatmaling x x    
Silikonharpiks-/emulsjonsmaling x      
Kalkmalinger   (x)   x
Produkt NOBBnr. Beskrivelse
webercal 242 CD-maling 27068402 Hydraulisk kalkmaling. NHL 5. Se Weber fargekart.
webercal 244 KC-maling 23817505 Kalk-sementmaling. Se Weber fargekart.
webercal 246 Kalkmaling våt 44580018 For overflatebehandling på kalkpussede fasader og på svakere KC-puss.
webercal 249 Kalkmaling 23817513 Fabrikkframstilt mineralsk pussfarge basert på tørrlesket kalk med fingradert hvit dolomitt som ballast.
Rødvig kulekalk 49408974 Til kalking av tegl og annet pusset underlag, spesielt gamle,tidligere kalkede bygg.
Cempexo 42025132 Sementbasert betongmaling til sterke underlag. Ta kontakt for fargekart.
weberton 303 Silikatmaling Hvit: 46273144 Pigmentert: 23852551 Silikatmaling til innen- og utendørs bruk.
weberton 301 Silikatgrunning 23852502 Grunning og tynning til weberton 303 Silikatmaling. Kan også benyttes som overflatebehandling i 2 påføringer.
weberton Silikonharpiksmaling Hvit: 46273106 Pigmentert: 30171474 Maling på silikonharpiksbasis til innen- og utendørs bruk. Se Weber Fargekart
weberprim Silikongrunn 45541735 Løsemiddelfri impregnering av silikonmikroemulsjon. Til hydrofobering av mineralske underlag før maling med Silikonharpiskmaling

Weber Fargevelger

Fasaden er det første møtet med en bygning, og fargen gir deg umiddelbart en oppfatning om brukerne av bygningen. Weber har i sin fargepalett 99 klassiske, tradisjonelle og moderne murfarger. Se fargevelgeren her

Dokumentasjon

Send eller last ned