Puss og mørtel til eldre murte konstruksjoner - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Puss og mørtel til eldre murte konstruksjoner

Løsningsfordeler

  • Dokumentert slagregntett
  • Rissfritt
  • Mineralsk overflate
  • Mange struktur og farge-variasjoner

Eldre bygningsmasse fram til ca 1910 er murt og pusset med Kalkmørtler. Weber har i sitt sortiment et komplett tilbud av hydrauliske kalkmørtler som er speielt tilpasset disse byggene. Webers kalkmørtler er tilpasset produktene som opprinnelig ble benyttet og sikrer godt samvirke. Kalkmørtlene tilfredsstiller antikvariske og tekniske krav og benyttes på alt fra de minste ildsteder til de største fasader. 

Om løsningen

Puss og mørtel til eldre murte konstruksjoner

Rene kalkmørtler oppfører seg annerledes enn mørtler som inneholder sement (kalk-sement blandinger og spesielt rene sementmørtler). Ved bruk av kalkmørtler oppnår man korrekt styrke, fleksibilitet og dampdiffusjonsegenskaper. Ved rehabilitering må byggets premisser alltid vurderes før valg av behandlingsmetode og mørtelvalg. Produktene nedenfor er gitt som forslag. Forslagene kan ikke erstatte gode forundersøkelser.

Last ned detaljert brukerveiledning her (link til Veiledning Hydraulisk Kalkmørtel). Oppdateres når link foreligger Se også:

Pussoppbyggingen kan benyttes både inn- og utvendig. En suksessfaktor er god for- og ettervanning 

Produkt NOBB nr Beskrivelse
Rødvig kulekalk 49408974 Til kalking av tegl og annet pusset underlag, spesielt gamle, tidligere kalkede bygg.
webercal 109 Hydraulisk kalkgrunning 23817430 Grunning for eldre murverk før grovpuss med hydraulisk kalkmørtel. Basert på NHL
webercal 158 Hydraulisk kalkmørtel Grov 44687875 Grovpuss til eldre bygg. NHL. Med fiber. Fåes også i 1000 kg. (Finnes i variant uten fiber, se webercal 159.)
webercal 159 UF Hydraulisk kalkmørtel Grov 52247353 Grovpuss basert på NHL. Kornstørrelse 0-6mm. Uten fiber.
webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel 23817448 Grovpuss til eldre bygg. Basert på NHL.
webercal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin 23847494 Sluttpuss på webercal 148 Hydraulisk Kalkmørtel. Basert på NHL.
webercal 246 Kalkmaling våt 44580018 For overflatebehandling på kalkpussede fasader og på svakere KC-puss. Ferdigblandlet.
webercal 249 Kalkmaling 23817513 Fabrikkframstilt mineralsk pussfarge basert på tørrlesket kalk med fingradert hvit dolomitt som ballast. Ferdigblandet.
webercal 242 CD-maling 27068402 Hydraulisk kalkmaling basert på NHL. Se Weber fargekart.Blandes med vann.
weberton 303 Silikatmaling Hvit: 46273144 Pigmentert: 23852551 Silikatmaling til innen- og utendørs bruk. Tilfredsstiller DIN 18363 pkt. 2.4.1.
Weber Tettevæske/Vannstopp 26257238 Silikatbasert væske til forsterking, poretetting/vanntetting og støvbinding av flater av puss eller betong

Weber Fargevelger

Fasaden er det første møtet med en bygning, og fargen gir deg umiddelbart en oppfatning om brukerne av bygningen. Weber har i sin fargepalett 99 klassiske, tradisjonelle og moderne murfarger. Se fargevelgeren her

Dokumentasjon

Send eller last ned