Puss på betong - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Puss på betong

Løsningsfordeler

  • Meget god heft
  • Varierte, sterke flater
  • Beskyttende

Puss på betong kan bygges opp på flere måter avhengig av hvilken funksjon pussen skal ha. Det estetiske uttrykket kan varieres ved bruk av ved bruk av ulike sluttbehandlinger. En tykkpuss vil gi underlaget beskyttelse mot inntrengning av vann og klorider, mens en tynnpuss vanligvis kun har en estetisk funksjon. De gjennomfargete sluttpussene leveres iht Weber Standard Fargekart. Disse variantene kan også med godt resultat benyttes innendørs.

Om løsningen

Overflatebehandling

Man kan impregnere en betongoverflate- og beholde betonguttrykket. Dette gjøres da med egnete betongimpregneringer eller støvbinding med vannglass.

For økt beskyttelse  av underlaget benyttes en tynnpuss, evt en tykkpuss for en slagregntett overflate. Det siste sjiktet i en tre-sjiktspuss kan erstattes med weber.ton 303 Silikatmaling eller weber.ton Silikonharpiksmaling.

Før overflatebehandling, stilles det krav til forbehandling. Betongen skal være velherdet. Dersom den kun skal males er kravet minimum 4 uker mellom utstøping og maletidspunkt. Videre skal betongflaten være fri for sementslam, smuss, fett og andre forurensninger som kan redusere heften til underlaget. Ofte kan det være nødvendig med sandblåsing eller høytrykkspyling for å klargjøre underlaget.

Overflaten skal være ru, tørr og ha et jevnt sug. Evt sår i underlaget skal utbedres med egnete reperasjonsmøteler (fra weber REP-serien)

Rehabilitering av betong

Betong er et meget bestandig materiale, men kan allikevel ha behov for reparasjon. Weber har en egen serie med reparasjonsmørtler for betong. Mere veiledning for dette finner du her. Ta kontakt med oss i Weber for å finne de beste løsningene og produktene.

 

  Grunning Grovpuss Sluttpuss*
    Kastes eller sprøytes på i 3-5mm tykkelse. Sugende underlag må forvannes
Tykkpuss Weber.base 103 Rødgrunning Weber.base KC 35/65 Weber.base KC 50/50 Weber.base 132 Grovpuss BWeber.base 134 Grovpuss C Weber Murmørtel M5 Weber.base KC 50/50 Weber.base 136 Tynnpuss Weber.base 201 Stenkpuss Weber.min 203 Slemmemørtel Weber.pas Silikatpuss Weber.pas Modelfino Weber Finpuss (på Weber Murmørtel M5)
Tynnpuss Weber.base 103 Rødgrunning: Weber.base 105 Hvitgrunning (til lyse farger på sluttpuss)   Weber.base KC 50/50 Weber.base 136 Tynnpuss Weber.base 201 Stenkpuss Weber.min 203 Slemmemørtel Weber.pas Silikatpuss Weber.pas Modelfino
Slemming     Weber REP 980 Betongslemming Grå

 *alternativet til det tredje puss-sjiktet/sluttpuss er to strøk weber.ton 303 Silikatmaling eller 2 strøk weber.ton Silikonharpiksmaling.

Weber Fargevelger

Fasaden er det første møtet med en bygning, og fargen gir deg umiddelbart en oppfatning om brukerne av bygningen. Weber har i sin fargepalett 99 klassiske, tradisjonelle og moderne murfarger. Se fargevelgeren her

Dokumentasjon

Produktdatablad (PDF)

Send eller last ned