Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Puss på Tegl

Løsningsfordeler

  • Varierte tradisjonelle sluttbehandlinger
  • Tilpasset underlaget
  • Tilpasset bruk

Puss på tegl kan ha flere ulike funksjoner. Puss kan benyttes som værhud, et estetisk uttrykk eller som rehabilitering av eldre underlag. Weber har flere spesial produkter for pussing av tegl. Det estetiske uttrykket kan varieres ved bruk av ved bruk av alt fra farget murmørtel til bruk av ulike pussteknikker. En tykkpuss vil gi underlaget beskyttelse, mens en tynnpuss vanligvis kun har en estetisk funksjon. De gjennomfargete sluttpussene leveres iht Weber Standard Fargekart. Disse variantene kan også med godt resultat benyttes innendørs.

Om løsningen

Tykkpuss og Tynnpuss

Ønsker man en puss som skal rette opp ujevnheter i underlaget, velger man en tykkpuss i 3 sjikt. Dette skjuler mursteinsuttrykket og gir også en salgregntett overfalte uten å gå på bekostning av dampdiffusjonsåpenheten. Pussen bygges opp etter prinsipper om sterkest/grovest innerst og svakest/finest ytterst. En tynnpuss (1-2 sjikt) vil vanligvis kun ha en estetisk funksjon, og mursteinsutrykket bevares i form av omriss eller struktur. Det er svært viktig at teglen i underlaget er frostsikker.

For alle puss-alternativer med unntak av weber.min Sekkeskuringsmørtel, anbefales det å benytte et grunningssjikt for å jevne ut suget i underlaget og sikre god heft. Valg av grunningsmørtel gjøres på basis av valg av type sluttbehandling. Vi anbefaler at det gjøres en prøve på riktig underlag for å vurdere de ulike pussalternativene. Ta også kontakt med oss i Weber for å få råd om hvordan komme fram til riktig uttrykk.

Eldre murverk og sokler

For pussing på eldre teglsteinsfasader (før 1920) anbefaler vi bruk av hydrauliske kalkmørtler. Se egen veiledning for dette underlaget. På teglsteinssokler viser vi til egen veiledning for sokkel-løsninger.

Varianter av Puss på tegl

Vi har oppsummert de fleste pussvarianter i tabellen under. Se også tilhørende produktdatablader for mer utførlige anvisninger. Gjennomfarget/pigmentert puss gir en ferdig overflate som vil ha meget lang levetid. Upigmentert puss kan stå ubehandlet og vil da patineres med vær og vind. Upigmentert puss kan også males med mineralske malinger.

Weber Fargevelger

Fasaden er det første møtet med en bygning, og fargen gir deg umiddelbart en oppfatning om brukerne av bygningen. Weber har i sin fargepalett 99 klassiske, tradisjonelle og moderne murfarger. Se fargevelgeren her

  Grunning Grovpuss Sluttpuss
  Kastes eller sprøytes på i 3-5mm tykkelse. Sugende underlag må forvannes Påføres 1-3 dager etter grunning. 10-12mm tykkelse Velges ut fra ønsket struktur og farge. Påføres etter at grovpussen er tilstrekkelig avbundet
Tykkpuss Weber.base 103 Rødgrunning Weber.base 105 Hvitgrunning (til lyse farger på sluttpuss) Weber Murmørtel M5 Weber.base KC 35/65 Weber.base KC 50/50 Weber.base 132 Grovpuss B Weber.base 134 Grovpuss C Weber Murmørtel M5
       
Tykkpuss (eldre underlag) Weber.base KC 35/65 Weber.base KC 50/50 Weber.base KC 50/50
Tynnpuss Weber.base 103 Rødgrunning Weber.base 105 Hvitgrunning (til lyse farger på sluttpuss) Weber Murmørtel M5   Weber.base KC 50/50 Weber.base 136 Tynnpuss Weber.base 201 Stenkpuss Weber.min 203 Slemmemørtel Weber.pas Silikatpuss Weber.pas Silikonharpiksmaling Weber.pas Modelfino
Ett-sjiktspuss     Weber.min 215 Sekkeskurngsmørtel

Dokumentasjon

Produktdatablad (PDF)

Send eller last ned