Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Sluttpuss og maling på murverk

Løsningsfordeler

  • Mineralske sluttbehandlinger
  • Tradisjonelle og moderne
  • Stort fargespekter

Weber har i sitt sortiment flere typer gjennomfargede sluttpusser og malinger. Disse er tilpasset de fleste underlag og kommer i 99 standardfarger. Spesialfarger på forespørsel. Valg av overflatebehandling velges ut fra estetiske og tekniske krav. Struktur og farge er bare en av variasjonsmulighetene da hvert underlag har sine spesielle behov som skal tilfredsstilles for å oppnå en varig og vakker flate.

Om løsningen

99 standardfarger

Weber har i sitt sortiment produkter som strekker seg fra rene tradisjonelle Kalkbaserte overflatebehandlinger og Kulekalk, til de holdbare Silikat- og de mer moderne Silikonharpiksbaserte produkter.

De 99 standardfargene representerer de nordiske tradisjonelle murfarger som også finnes i andre eksteriør fargevifter. Pigmentert med uorganiske og kalk-ekte pigmenter, gir dette en palett som er dominert av jordfarger og nøytrale farger. Men de gir allikevel mulighet for spenstige fargekombinasjoner og teknikker. Pigmentene gir sluttprodukter som er fargestabile.

Krav til sluttbehandling

Sluttbehandlingen er det som skal ta imot direkte værpåkjenning og ivareta det estetiske. Det stilles derfor store krav til det siste sjiktet i en puss-oppbygging; både gjennomfarget sluttpuss og maling. En riktig pusset overflate kan vare i 15-40 år uten større vedlikehold enn nødvendig fasadevask. Holdbarheten er en kombinasjon av godt produkt, godt håndverk og godt vedlikehold. En pusset overflate må ikke nødvendigvis males dersom den tilfredsstiller krav til funksjonalitet. En malingsbehandling utføres derfor når det er tekniske eller estetiske årsaker. Valg av malingsbehandling er svært avhengig av underlag og krav til estetisk uttrykk. Et viktig aspekt er at all maling benyttet på mur skal være dampdiffusjonsåpen. Denne egenskapen sørger for rask og effektiv fordampning av fuktighet bort fra overflaten. Dette vil forhindre at fukt akkumuleres i puss-sjiktene og bidrar til frostskader og malingsavflassing.

Maling på mineralske underlag

Vanligvis består en malingsbehandling av 2 strøk maling for å oppnå korrekt dekkevne og forbruk. Bruk av primer kan være nødvendig på spesielle underlag eller der det er krav om ekstra beskyttelse. Weber har flere typer malinger som er tilpasset mineralske underlag og som bidrar til riktig fuktbalanse i konstruksjonen. Vennligst konferer det aktuelle produktdatabladet for detaljer om primer og tekniske egenskaper. Weber.ton 303 Silikatmaling er førstevalget for maling på nye underlag og kan benyttes på alt fra underlag av hydraulisk kalkmørtel via weber Fiberpuss til betong. Dens kjemiske binding med underlaget gir en overfalte som er meget holdbar uten å danne en film. Silikatmaling skal derfor ikke flasse dersom den er utført iht anvisninger. Weber.ton Silikonharpiksmaling kan i tillegg til å benyttes på de fleste mineralske underlag også benyttes på underlag hvor det er tidligere malt med organiske malinger. Silikonharpiksmalingen gir en noe mer vannavvisende overflate enn Silikatmalingen, uten at dette går utover dampdiffusjonsåpenheten.

Maling innendørs

Alle våre malinger er meget godt egnet til innendørs bruk. Mineralske bindemidler og pigmenter gir emisjonsfrie produkter. Dampdiffusjonsåpenheten gir gode fukttekniske egenskaper til veggen. Spesielt de mineralske kalkbaserte produktene gir vakre og levende overflater. Tabellen under gir en oversikt over valg av malingstype avhengig av underlag og tidligere behandling. Alle våre malinger kan benyttes både ute og inne. De har meget lave emisjoner og er godt egnet for å opprettholde et godt inneklima.

Underlag            
Malingstype Kalkpuss Hydraulisk kalkpuss KC 50/50 KC 35/65 Fiberpuss Betong
Weber Kulekalk Egnet Egnet Mindre egnet Uegnet Uegnet Uegnet  
Weber.cal 246 Kalkmaling Våt Egnet Egnet Uegnet Uegnet Uegnet Uegnet
Weber.cal 242 CD-maling Uegnet Egnet Egnet Mindre egnet Uegnet Uegnet Uegnet
Weber.cal 244 KC-maling Uegnet Uegnet Egnet Egnet Uegnet Egnet
Weber Cempexo Uegnet Uegnet Uegnet Mindre egnet Uegnet Egnet
Weber.ton 303 Silikatmaling Uegnet Egnet Egnet Egnet Egnet Egnet
Weber.ton Silikonharpiksmaling Uegnet Uegnet Egnet Egnet Egnet Egnet
Tidligere malte underlag            
Malingstype Kalkmaling Hydr kalkmaling KC-maling Sementmaling Silikatmaling Organisk maling
Weber Kulekalk Egnet Egnet Mindre egnet Uegnet Uegnet Uegnet
Weber.cal 246 Kalkmaling Våt Uegnet Egnet Mindre egnet Uegnet Uegnet Uegnet
Weber.cal 242 CD-maling Uegnet Egnet Egnet Uegnet Uegnet Uegnet
Weber.cal 244 KC-maling Uegnet Uegnet Egnet Egnet Uegnet Uegnet
Weber Cempexo Uegnet Uegnet Uegnet Egnet Uegnet Uegnet
Weber.ton 303 Silikatmaling Uegnet Egnet Egnet Egnet Egnet Uegnet
Weber.ton Silikonharpiksmaling Uegnet Uegnet Mindre egnet Egnet Egnet Egnet

Weber Fargevelger

Fasaden er det første møtet med en bygning, og fargen gir deg umiddelbart en oppfatning om brukerne av bygningen. Weber har i sin fargepalett 99 klassiske, tradisjonelle og moderne murfarger. Se fargevelgeren her

Dokumentasjon

Produktdatablad (PDF)

Send eller last ned