Weber Fiberpussystem - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Fiberpussystem

Løsningsfordeler

  • Dokumentert slagregnstett
  • Kompatibel med de fleste underlag
  • Til nye og eldre underlag
  • Stort utvalg av sluttbehandlinger

Weber Fiberpuss system består av puss, overflatebehandling, tilhørende lister samt egen løsning for sokkel , Weber 260 Sokkelpuss. Weber 261 Fiberpuss er vår mest anvendelige puss og benyttes til all Leca® utvendig over bakken, til pussing av plater, EPS, Mineralull mv. Bneyttes både ute og inne. Pussystemet er dokumentert slagregnstett og er testet i klimakarusell på ulike underlag gjennom de siste 15 årene. Weber var først ute med Fiberpuss allerde i 2004 og har siden da vært i fornt på utvikling og bruk av denne pusstypen. 

Om løsningen

Weber fiberpussystem

Den originale fiberpussen siden 2004
Weber Fiberpussystem har i mange år bevist sine uovertrufne egenskaper og gir den største sikkerhet mot sprekkdannelser, fuktinntrengning og bestandighet i det røffe norske klimaet. Weber Fiberpussystem med egnet sluttbehandling er dokumentert slagregntett. Fiberpuss kan benyttes på følgende underlag:

  • Leca® og lettklinker
  • Aquapanel Outdoor
  • Tegl, betong og sementbaserte plater
  • Tidligere pussete underlag
  • Hardrock Mineralull og EPS (se egne veiledninger) 

På underlag av Leca®

Weber Fiberpussystem er førstevalget og vår eneste anbefalte løsning til pussing av all Leca-blokk utvendig over bakken. Det ferske murverket bør stå i ca 4 uker før det pusses. weberbase 261 Fiberpuss påføres i to omganger til totalt 8-12 mm. webertherm 397 Armeringsnett bakes inn i det første sjiktet med overlapping mellom skjøter og ekstra armering rundt alle åpninger. 2. sjikt påføres normalt dagen etter 1. sjikt. For å forhindre fuktopptrekk i pussen anbefales det å benytte Weber 400 Startlist som et kapillærbrytende sjikt og for å få en skarp overgang mellom sokkel og fasade. Under Startlist ned mot terreng benyttes Weber Grå Slemming. Ønskes puss helt ned mot bakken, kan webertherm 260 Sokkelpuss benyttes på samme måte som 261 Fiberpuss. Benytt Weber 400 Startlist som kapillærbryter og evt markering av sokkel. 

Under terreng og over grunnmursplate anbefales Weber Grå Slemming i to strøk, kostet eller trukket på med brett og deretter kostet ut. Det anbefales alltid å bruke grunnmursplate med egen kantlist i tillegg under terreng.

Sokkelpuss er en naturlig del av Fiberpusssystemet
 
webertherm 260 Sokkelpuss er en spesialvariant som benyttes på alle typer sokler, også ved etterisolering. Pussen inneholder bl.a. mer sement og får dermed lavere fuktopptrekk og bedret frostmotstand. 260 Sokkelpuss benyttes på minimum de nederste 30 cm (fra 15 cm under bakken og opp til ca 1 m over bakken). Sokkelpuss kan, men må ikke, overflatebehandles med weberton Silikonharpiksmaling. Normale tiltak for å få en tørr sokkel skal følges (drenering, lufting og avrenning). 

Overflatebehandling av Weber Fiberpuss 
Anbefalt herdetid er minimum 14 dager før overflatebehandling påføres. Valg av type overflatebehandling er avhengig av estetiske ønsker, klimatiske påkjenninger samt krav til holdbarhet. 

Vedlikehold av FIberpuss 
Alle overflater trenger en vask med jevne mellomrom. Spesielt i områder med lite tilgang på sol og ned mot bakken vil det kunne oppstå algevekst. Nedsmussing i nærheten av uheldig utformet beslag forekommer også ofte. Rebehandling er sterkt avhengig av lokale mikroklimatiske påkjenninger og type overflatebehandling. Se datablad for nærmere anbefalinger. Vi anbefaler vask annethvert år eller ved behov. Benytt vaskemidler for alkaliske underlag. Vask alltid nedenfra og opp og skyll ovenfra og ned. Benytt svakt trykk (hageslange) og myke koster. Spesialvaskemidler kan benyttes avhengig av type nedsmussing som skal fjernes. Antialge-beskyttelse kan også benyttes etter vask. Hard bearbeiding av overflaten kan medføre et behov for et nytt malingsstrøk. Overflatene kan også beskyttes med dampdiffusjonsåpne anti-grafitti løsninger påført som offersjikt. Se også vår utførlige FDV-dokumentasjon for ytterligere detaljer.

Produkt NOBBnr. Beskrivelse
weberbase 261 Fiberpuss 48390436 Fiberforsterket puss til bruk på fasader på underlag av bl.a. Leca, Glava Trollvegg og Aquapanel. Inngår i Weber Fiberpussystem.
weberbase 260 Sokkelpuss 49075505 Pussmørtel med høy styrke og lavt vannopptak tilpasset bruk på sokler.
weberton Silikonharpiksmaling Hvit:46273106 Pigmentert: 30171474 Maling på silikonharpiksbasis til innen- og utendørs bruk. For farger, se Weber Fargekart
weberpas Silikonharpikspuss Hvit: 46274597 Pigmentert: 30171516 Gjennomfarget og ferdigblandet sluttpuss basert på silikonharpiks (silikonemulsjon). 1,5 mm korning.
weberpas topdry render Hvit: 53601304 Pigmentert: 53601312 Gjennomfarget og ferdigblandet sluttpuss. Begrenser begroing på fasader. Uten tilsatte biocider.
webermin 209 Rivpuss 51469418 Gjennomfarget edelpuss basert på kalk og sement. Sluttpuss som benyttes når det stilles høye krav til utseende og bestandighet. Innholder glimmer som gir pussen etekslusivt utseende. Kan pigmenteres i Webers 99 standardfarger. Pumpbar.
weberton 301 Silikatgrunning 23852502 Grunning og tynning til weberton 303 Silikatmaling.
weberton 303 Silikatmaling Hvit: 46273144 Pigmentert: 23852551 Silikatmaling for innen- og utendørs bruk.
weberpas Silikatpuss Hvit: 46274616 Pigmentert: 28167625 Sluttpuss på silikat/vannglass til innen- og utendørs bru

Weber Fargevelger

Fasaden er det første møtet med en bygning, og fargen gir deg umiddelbart en oppfatning om brukerne av bygningen. Weber har i sin fargepalett 99 klassiske, tradisjonelle og moderne murfarger. Se fargevelgeren her

Dokumentasjon

Send eller last ned