Weber puss på porebetong - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber puss på porebetong

Løsningsfordeler

  • Sikrer god heft
  • Mineralske produkter
  • Armert pussystem reduserer riskoen for riss

Det grunnleggende i puss på porebetong (sipporex, kaliumblokker etc) er grunningen. Dette gjelder både nye underlag og ved rehabilitering. En grunningspuss basert på hvitsement gir optimale heftbetoingelser. Deretter kan man velge mellom ulike traidsjonelle puss-oppbygginger og overflatebehandlinger.

Om løsningen

Weber puss på porebetong

Pussbehandling på nytt underlag
Benytt weberbase 105 Hvitgrunning som grunning. Påfør i jevnt sjikt 3-5 mm. Følg databladet for blandeforhold, samt for- og etterbehandling. Etter grunning påfør Weber Fiberpussystem med tilhørende sluttbehandling. Ca 8 mm i 2 sjikt inkl armeringsnett og forsterkninger. Sluttbehandling: 303 Silikatmaling, Silikonharpiksmaling eller Silikonharpikspuss, alternativt weber topdry render.

Utbedring av eldre puss
Fjern skadet puss/bompartier ca 5 cm inn på fast underlag. Vinkelrette sårkanter. Seis sårkanter med Weber BI-væske/Vannstopp. Påfør weberbase 105 Hvitgrunning på underlaget. Bygg deretter opp puss med KC-mørtler:
Grovpuss: weberbase KC 35/65.
Finpuss: weberbase KC 50/50, alt. weberbase 138 Tynnpuss.
Sluttbehandling, se avsnitt om pussbehandling på nytt underlag.

Ved sprekk/riss i underlaget kan man bake inn weber 411 Rissarmeringsnett i grunningen som glidesjikt.

Sokkel
På sokkel, de nederste 30 cm, benyttes webertherm 260 Sokkelpuss eller KC 35/65 etter påføring av 105 Hvitgrunning. Sørg for god drenering, og benytt knotteplast for lufting inn mot grunnmur.

Gammelt underlag
Fjern skadet puss/bompartier ca 5 cm inn på fast underlag. Vinkelrette sårkanter. Seis sårkanter med Weber BI-væske/ Vannstopp. Påfør weberbase 105 Hvitgrunning på underlaget. Bygg deretter opp puss med standard KC-mørtler som for nytt underlag. Ved sprekk/riss i underlaget kan man bake inn weber 411 Rissarmeringsnett i grunningen som glidesjikt.

Produkt NOBBnr. Beskrivelse
weberbase 105 Hvitgrunning 23817422 KC 10/90 basert på hvit sement. Til grunning spesielt på porebetong.
weberbase 261 Fiberpuss 48390436 Fiberforsterket puss til bruk på fasader på underlag av bl.a. Leca, Glava Trollvegg og Aquapanel. Inngår i Weber Fiberpussystem.
Weber 411 Rissarmeringsnett 51473100 Reduserer risikoen for at det skal oppstå eller gjenoppstå riss i pussede overflater på rissutsatte steder ved nybygging eller rehabilitering. Lett å montere. Alkaliebestandig og høy strekkstyrke. Bredde 200 mm. Rull á 20 m.
weberton 303 Silikatmaling Hvit: 46273144 Pigmentert: 23852551 Silikatmaling til innen- og utendørs bruk.
weberton Silikonharpiksmaling Hvit: 46273106 Pigmentert: 30171474 Maling på silikonharpiksbasis til innen- og utendørs bruk. For farger: se Weber Fargekart
weberpas Silikonharpikspuss Hvit: 46274597 Pigmentert: 30171516 Gjennomfarget og ferdigblandet sluttpuss basert på silikonharpiks (silikonemulsjon). 1,5 mm korning.
weberpas topdry render Hvit: 53601304 Pigmentert: 53601312 Gjennomfarget og ferdigblandet sluttpuss. Begrenser begroing på fasader. Uten tilsatte biocider.

Weber Fargevelger

Fasaden er det første møtet med en bygning, og fargen gir deg umiddelbart en oppfatning om brukerne av bygningen. Weber har i sin fargepalett 99 klassiske, tradisjonelle og moderne murfarger. Se fargevelgeren her

Dokumentasjon

Send eller last ned