Weber sluttpuss - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber sluttpuss

Løsningsfordeler

  • Struktur og farge i samme produkt
  • Offersjikt • Stort utvalg av farger og bindemidler
  • Tilpasset norsk klima
  • Tilpasset Weber Fasadesystemer
  • Tradisjonelle overflater

Sluttpuss er en gjennompigmentert pusset overflate. Valg av sluttpuss gjøres med tanke på ønsket estetisk uttrykk og hva det pusses på, og er derfor en kombinasjon av produkt, teknikk og underlag. Sluttpuss/gjennompigmentert puss er det siste sjiktet i en tradisjonell 2 eller 3-sjikts pussoppbygging. 

Om løsningen

99 standardfarger

De 99 standard fargene representerer de nordiske tradisjonelle murfarger som også finnes i andre eksteriør fargevifter. Produktene er pigmentert med uorganiske og kalk-ekte pigmenter. Dette gir en palett som er dominert av jordfarger og nøytrale farger. Men de gir allikevel mulighet for spenstige fargekombinasjoner og teknikker. Pigmentene gir sluttprodukter som er fargestabile. De fleste produktene kan leveres som prøver og oppstryk. Vennligst ta kontakt med din forhandler for bestilling. Arkitekter kan ta kontakt på epost.

Ferdig overflate med sluttpuss
Sluttbehandlingen er det som skal ta imot direkte værpåkjenning og ivareta det estetiske. Et viktig aspekt er at all overflatebehandling benyttet på mur skal være dampdiffusjonsåpen. Denne egenskapen sørger for rask og effektiv fordampning av fuktighet bort fra overflaten. Dette vil forhindre at fukt akkumuleres i puss-sjiktene og bidrar til frostskader og avflassing Det stilles derfor store krav til det siste sjiktet i en puss-oppbygging; både gjennomfarget sluttpuss og maling. En riktig pusset overflate kan vare i 15-40 år uten større vedlikehold enn nødvendig fasadevask. Holdbarheten er en kombinasjon av godt produkt, godt håndverk og godt vedlikehold. En pusset overflate må ikke nødvendigvis males dersom den tilfredsstiller krav til funksjonalitet. En sluttpuss vil gi teknisk beskyttelse, fungere som offersjikt, gi struktur og farge. 

Vedlikehold av pusset overflater
Alle overflater trenger en vask med jevne mellomrom. Spesielt i områder med lite tilgang på sol og ned mot bakken vil det kunne oppstå algevekst. Nedsmussing i nærheten av uheldig utformet beslag forekommer også ofte. Rebehandling er sterkt avhengig av lokale mikroklimatiske påkjenninger og type overflatebehandling. Se datablad for nærmere anbefalinger. Vi anbefaler vask annethvert år eller ved behov. Benytt vaskemidler for alkaliske underlag. Vask alltid nedenfra og opp og skyll ovenfra og ned. Benytt svakt trykk (hageslange) og myke koster. Spesialvaskemidler kan benyttes avhengig av type nedsmussing som skal fjernes. Antialge-beskyttelse kan også benyttes etter vask. Hard bearbeiding av overflaten kan medføre et behov for et nytt malingsstrøk. Overflatene kan også beskyttes med dampdiffusjonsåpne anti-grafitti løsninger påført som offersjikt. Se vår FDV for utførlig beskrivelse.

Overflate Utseende/bruksområde weberbase 261 Fiberpuss weberpas FlexiGuard KC-puss Tegl (m/grunning) Betong (m/grunning)
webermin 201 Stenkpuss Stenket/ Strukturertpigmentert edelpuss     Egnet Egnet Egnet
webermin 203 Slemmemørtel Slemmet pigmentert edelpuss     Egnet Egnet Egnet
webermin 215 Sekkeskuringsmørtel Sekkeskurt       Egnet  
webermin 209 Rivpuss Gjennompigmentert tykk edelpuss Egnet   Egnet Egnet Egnet
weberpas topery render 1,5mm pigmentert sluttpuss med Aquabalance teknologi Egnet Egnet Egnet Egnet Egnet
weberpas Silikatpuss 1,5mm silikatbasert sluttpuss Egnet   Egnet Egnet Egnet
weberpas Silikonharpikspuss 1,5,mm Silikonharpiskbasert sluttpuss Egnet Egnet Egnet Egnet Egnet
Weber Slemmemørtel Tradisjonell hydrofobert slemming (grå og hvit)     Egnet Egnet Egnet

Weber Fargevelger

Fasaden er det første møtet med en bygning, og fargen gir deg umiddelbart en oppfatning om brukerne av bygningen. Weber har i sin fargepalett 99 klassiske, tradisjonelle og moderne murfarger. Se fargevelgeren her

Dokumentasjon

Send eller last ned