Weber VentiGuard og GLAVA® Pluss System - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber VentiGuard og GLAVA® Pluss System

Løsningsfordeler

 • Minimerer kuldebroer og gir et sammenhengende isolasjonssjikt
 • Kan benyttes på de fleste bærende ytterveggskonstruksjoner
 • To-trinnstetting av fasaden
 • Meget god slagregntetthet

Weber VentiGuard Pluss er et komplett fasadesystem som kombinerer GLAVA® Pluss System og Weber VentiGuard (VG)/VentiGuard Extreme (VGE). GLAVA® Pluss Systemet består av stendere laget av stuket glassull med pålimt treverk. Systemet benyttes for isolering/etterisolering av bakenforliggende bærende konstruksjoner. VG/VGE, som er basert på prinsippet om to-trinns tetting, monteres deretter utenpå Pluss systemet. Med VentiGuard Pluss oppnås en konstruksjon med et sammenhengende isolasjonssjikt mot bakenforliggende konstruksjon. I kombinasjon med en pusset overflate blir resultatet en optimal fuktsikring av konstruksjonen og en tiltalende og estetisk overflate. Weber VentiGuard Pluss kan benyttes på de fleste typer bygninger i hele Norge.

Om løsningen

Egenskaper og fordeler

 • Minimerer kuldebroer og gir et sammenhengende isolasjonssjikt
 • Kan benyttes på de fleste bærende ytterveggskonstruksjoner
 • To-trinnstetting av fasaden
 • Meget god slagregntetthet
 • Slagfast og robust
 • Sparkling og armering av skjøter minimerer risikoen for riss og forhindrer synlige plateskjøter i slepelys
 • Stort utvalg av farge og struktur på sluttbehandling (silikat og silikonharpiks)

Bruksområder

 • Nybygg
 • Rehabilitering
 • For både tunge og lette veggkonstruksjoner
 • Hele Norge

Montering
GLAVA® Pluss System GLAVA® Pluss System skal alltid festes i bærende ytterveggskonstruksjon av KL-tre, stenderverk, betong, massivtegl, lettklinker eller poregassbetong. Systemet kan monteres med senteravstand 600. Maks. egenvekt inkl. stender, isolasjon, vindsperre, utlekting, plater og pussystem må hensyntas i prosjekteringen.
På KL-tre eller stenderverk skrus skruene direkte inn i treverket bak. Ved montering på mur/betong skal det borres gjennom de ferdige hullene i stenderne og inn i veggen bak. Hvis det er tvil om styrken i eksisterende vegg av mur eller betong skal uttrekkstester utføres. Til isolering mellom stendere benyttes GLAVA® Plussplate.
Se monteringsveiledning på glava.no.

Hvilke dimensjoner som kan benyttes på ulike konstruksjoner

Konstruksjon / Dimensjon KL-tre (massivtre) Betong og massivtegl Stenderverk av tre Lettklinker og porebetong
98 mm X X X X
150 mm X X X X
200 mm X X    
250 mm X      
290 mm X      

Pussplater
Både VG og VGE benytter Aquapanel Outdoor som pussbærer. Platene monteres på impregnerte trelekter 21 x 95 mm eller 36 x 73 mm. Tilpasning av plater gjøres med egnet verktøy før montering, unngå kontinuerlige plateskjøter ved åpninger. Platene monteres med 3 mm avstand for å forhindre kantreisning.
Evt. vindlastkapasitet skal beregnes av prosjekterende. Alle skjøter sparkles. Benyttes skjøtetape og Sparkelmasse Grå APO, kan systemet stå upusset i inntil seks måneder.
For utførlig beskrivelse og veiledning; se vår Monteringsveileder.

Pussystem
Til VentiGuard benyttes weberpas FlexiGuard som pussystem. Pussen legges i et sjikt på 4 mm.
Til VentiGuard Extreme benyttes weberbase 261 Fiberpuss i to sjikt til totalt 8–10 mm, med webertherm 397 armeringsnett bakt inn i det første sjiktet.
Forsterkninger ved hjørner og åpninger monteres før pussing. Gjelder begge systemer.
Se vår Monteringsveileder for utførlig beskrivelse.

Sluttbehandling
Alternativer for sluttbehandling:
• weber silco paint
• weber silco render
• weber topdry render

For alt puss og malingsarbeid anbefales det at arbeidet planlegges for å unngå skjøter på store flater. Webers standardfarger finnes i 99 varianter. Vi anbefaler alltid at det gjøres et prøveoppstrøk på riktig underlag og betraktet i riktig lys før pussarbeidet begynner. Fargeprøver kan bestilles.
Se vår Monteringsveileder for utførlig beskrivelse.

Relaterte produkter

Produkter fra Glava NOBBnr. Beskrivelse
Plusstender 1 90x98x2400: 51865240 90x150x2400: 53665254 90x200x2400: 53666041 90x250x2400: 53665814 90x290x2400: 49997882 Stender laget av stuket glassull (stående fibre) med pålimt treverk på den ene siden
Plusstender 2 90x150x2400: 53665284 90x200x2400: 53665341 90x250x2400: 53665833 90x290x2400: 49998813 Stender laget av stuket glassull (stående fibre) med pålimt treverk på begge sider.
GLAVA® Plussplate 100x515x915: 51488602. 150x515x915: 50673643. 200x515x915: 50673662 Isolasjonsplate i format 515 mm x 915 mm, tilpasset tykkelsen på Plusstendere
Skruer   Se Glavas monteringsanvisning
Produkter fra Weber NOBBnr. Beskrivelse
Aquapanel Outddor 40179194 Sementbasert plate armert med glassfibervev 900 x 1197 x 12,5 mm
Båndet spiker A2 40x2,1 mm 48153136 Spiker til montering av Aquapanel Outdoor.
Rustfri skrue 35 mm 43131253 Skruer til montering av Aquapanel Outdoor.
webertherm 117 Armeringsnett 48150620 Glassfibernett 4x4 mm til Weber VentiGuard. Kan også benyttes til weberbase 261 Fiberpuss.
webertherm 397 Armeringsnett 23826282 Glassfibernett 6 x 6 mm for VentiGuard Extreme
Utvendig Skjøtetape 0,1x50 m 40169500 Til armering av skjøter på VentiGuard Extreme. Brukes sammen med Sparkelmasse grå AO.
Sparkelmasse Grå Aquapanel Outdoor 42160886 Sparkelmasse til montering av Utvendig skjøtetape
weber.base 261 Fiberpuss 48390436 Fiberforsterket puss til bruk på fasader på underlag av bl.a. Leca, EPS og isolerte grunnmurssystemer/ICF løsninger og Aquapanel. Inngår i Weber Fiberpuss system
weber silco render Hvit: 55366360. Pigmentert: 55366341 Sluttpuss på silikonharpiksbasis til innen- og utendørs bruk. Kornstørrelse 1,5 mm. (1,0 og 2,0 mm er bestillingsvare). Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart. Tidligere weberpas Silikonharpikspuss
weber silco paint Hvit: 55366413. Pigmentert: 55366394 Maling på silikonharpiksbasis til innen- og utendørs bruk. Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart. Tidligere weberton Silikonharpiksmaling.
weber topdry render Hvit: 53601304. Pigmentert: 53601312 Gjennomfarget og ferdigblandet sluttpuss. 1,5 mm korning. Begrenser begroing på fasader. Uten tilsatte biocider. Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart.
Lister og profiler   Det benyttes hjørnelister, dilatasjonsfuger, vinduslister og fugebånd til systemet. Ta kontakt for en fullstendig liste eller se vår Monteringsveileder for VentiGuard.

Weber Fargevelger

Fasaden er det første møtet med en bygning, og fargen gir deg umiddelbart en oppfatning om brukerne av bygningen. Weber har i sin fargepalett 99 klassiske, tradisjonelle og moderne murfarger. Se fargevelgeren her

Dokumentasjon

Send eller last ned