Weber VentiGuard-systemene på underlag av Rockwool REDAir® Flex - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber VentiGuard-systemene på underlag av Rockwool REDAir® Flex

Løsningsfordeler

  • To-trinnstetting av fasade
  • Til rehabiltering av bygg av bindingsverk og tunge byggematerialer
  • Økt isolering av vegg Ingen kuldebroer

Weber VentiGuard og Wber VentiGuard Extreme er perfekt som kledning for REDAir Flex systemet. Løsningen kan også kombineres med andre kledningsprodukter.

Velg løsning i dropdown menyen til venstre

Om løsningen

Oppbygging av konstruksjonen

REDAir® FLEX og VentiGuard

  • REDAir FLEX LVL-lekter med tilhørende friksjonsplater monteres utenpå REDAir plate. Lektene festes med REDAir FLEX skruer gjennom isolasjonen inn i bakveggen.
  • VentiGuard Extreme og VentiGuard kan benyttes
  • Weber VentiGuard kan lett kombineres med andre fasadekledninger som tre, skifer, keramiske plater o.a.
  • REDAir Flexsystem kan bære inntil 50 kg/m2.
  • Detaljer i forbindelse med utlufting og fundament er som for andre underlag hvor VentiGuardsystemene benyttes.

Både Weber VentiGuard Extreme (VGE) og Weber VentiGuard (VG) er godt egnet som fasadekledning på REDAir® FLEX.

VG og VGE er fasadesystemer basert på prinsippet om to-trinns tetting og er særdeles godt egnet i norsk klima. I kombinasjon med pusset overflate oppnår man en optimal fuktsikring av konstruksjonen og en tiltalende og estetisk overflate. De ulike pussløsningene gir store variasjoner i overflate-egenskaper med meget hardføre overflate. Weber VentiGuard systemene kan benyttes på alle typer bygninger i hele Norge. For best mulig resultat anbefales at arbeidet utføres av håndverker med relevant erfaring. For mer detaljert informasjon vedrørende utførelse etc, se respektive produktdatablad. For Montering og bruk av REDAir Flex, se veiledning fra AS Rockwool.

Montering av Aquapanel Outdoor
Aquapanel Outdoor-platene monteres på vertikale LVL-lekt. Lektene skal ved montering presses ca 5 mm inn i isolasjonsplaten (maks vektbelastning). LVL-lekten er impregnerte mot brann, råte og sopp. Se egen veiledning fra AS Rockwool. Tilpasning av plater gjøres med egnet verktøy før montering, unngå kontinuerlige plateskjøter ved åpninger. Platene monteres med 3 mm avstand for å forhindre kantreisning, og monteres med det tilpassede skrue eller spikersystemet, normalt maks 220 mm avstand (130 mm ved spikring) . Eventuell vindlastkapasitet skal beregnes av prosjekterende. Alle skjøter skal sparkles avhengig av pusssystem

som velges. Systemet kan da stå upusset i inntil 6 måneder. Ved overgang til andre materialer benyttes Weber Fugebånd. For utførlig beskrivelse og veiledning, se vår Monteringsveileder.

PUSSYSTEM WEBER VENTIGUARD
Alle skjøter sparkles med Weber.pas FlexiGuard. Det benyttes deretter Weber.pas FlexiGuard som puss-system. Pussen legges i ett sjikt, ca 4 mm. Forsterkninger ved hjørner, åpninger og startlist monteres på forhånd. Benytt lister tilpasset 4 mm pusstykkelse. Weber.therm 117 Armeringsnett bakes inn i pussen. For utførlig beskrivelse og veiledning, se vår Monteringsveileder.


Sluttpuss på Weber VentiGaurd
Når grunnpussen har herdet i minimum 3 dager påføres 1 sjikt med Silikonharpikspuss. Sluttpuss, weber.pas Silikonharpik-spuss 1,5 mm, trekkes på for hånd eller sprøytes på til anbefalt forbruk. Bearbeides til ønsket overflate. Overflatene må beskyttes mot direkte sol og regn i påføringstidspunkt. Uherdet/ny overflate bør beskyttes mot direkte regn (ca 3 dager).


PUSSYSTEM WEBER VENTIGUARD EXTREME
Weber Fiberpuss legges i to sjikt til totalt 8-10 mm. Forsterkninger ved hjørner, åpninger og startlist monteres på forhånd. Benytt lister tilpasset 10 mm pusstykkelse. Weber.therm 397 Armeringsnett bakes inn i første puss-sjikt. Andre sjikt påføres etter 1-3 dager, avhengig av herding. Pusses til ønsket struktur avhengig av sluttbehandling. For utførlig beskrivelse og veiledning; se vår Monteringsveileder.

Sluttbehandling Weber VentiGuard Extreme
For alt puss og malingsarbeid anbefales det at arbeidet planlegges for å unngå skjøter på store flater. Våre standardfarger finnes i 99 varianter. Vi anbefaler alltid at det gjøres et prøveoppstrøk på riktig underlag som betraktes i riktig lys før pussarbeidet begynner. Fargeprøver kan bestilles. For utførlig beskrivelse og veiledning, se vår Monteringsveileder.

Alt 1: Weber.ton Silikonharpiksmaling
Malingen påføres i 2 strøk med minimum 1 dags mellomrom. Påføres på godt herdet underlag- ca 10 dager etter ferdig grunnpuss. Påføres med rull eller kost til 100% dekk og til anbefalt forbruk. Overflatene må beskyttes mot direkte sol og regn i påføringstidspunkt. Uherdet/ny overflate bør beskyttes mot direkte regn (ca 3 dager).

Alt 2: Weber Pas Silikonharpikspuss
Overflatene grunnes først med 1 strøk Silikonharpiksmaling ca 10 dager etter grunnpussen. Etter minimum 1 døg påføres 1 sjikt med Silikonharpikspuss i samme farge som grunningsmalingen. Sluttpuss, weber.pas Silikonharpikspuss 1,5mm trekkes på for hånd eller sprøytes på til anbefalt forbruk. Bearbeides til ønsket overflate. Overflatene må beskyttes mot direkte sol og regn i påføringstidspunkt. Uherdet/ny overflate bør beskyttes mot direkte regn (ca 3 dager).

Weber Cultural Heritage

Weber er opptatt av å bevare den kulturelle bygningsarven og har utviklet en egen internasjonal webside som presenterer noen av våre referanser og løsninger. Besøk siden her.

Pussveiledninger

Weber har produkter for både muring og pussing av tegl. Det estetiske uttrykket varieres ved bruk av alt fra farget murmørtel, til bruk av ulike puss teknikker.
Les mer her. 

Dokumentasjon

Send eller last ned