Veiledninger - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Veiledninger (16)

 

 

Vintermuring - råd og tips

Vintermuring - råd og tips

Tips og råd til vintermuring

Sammenlign Fjern sammenligner

Arbeidsveiledning for bruk av hydrauliske kalkmørtler

Arbeidsveiledning for bruk av hydrauliske kalkmørtler

Hydraulisk kalkmørtler krever riktig utførelse for at resultatet skal bli vellykket.

Sammenlign Fjern sammenligner

Weber Fiberpussystem

Weber Fiberpussystem

Pussystemet som benyttes til de fleste underlag. Fleksibelt, slagregnstett og har gjennom mange år bevist sine gode eg..

Sammenlign Fjern sammenligner

Weber puss og maling innendørs

Weber puss og maling innendørs

De mineralske produktene man benytter innvendig er naturlige, emisjonsfrie og sikrer dampdiffusjonsåpne overflater.

Sammenlign Fjern sammenligner

Weber puss på porebetong

Weber puss på porebetong

Porebetong må pusses med slagregnstett puss. Korrekt pussoppbygging med de korrekte produktene er avgjørende for heft.

Sammenlign Fjern sammenligner

Weber rivpuss - vår mest holdbare pussløsning

Weber rivpuss - vår mest holdbare pussløsning

Rivpuss er vår mest robuste sluttpuss tilpasset Fiberpussystemet og andre KC-baserte pusser. 7mm gjennompigmentert, mi..

Sammenlign Fjern sammenligner

Weber sluttpuss

Weber sluttpuss

Sluttpuss er en gjennompigmentert pusset overflate. Dette gir en meget holdbar overfalte med større slitesjikt enn ved..

Sammenlign Fjern sammenligner

Weber puss på sokler

Weber puss på sokler

Området der bygget møter bakken er utsatt for en rekke ulike påkjenninger , så pussløsningen som velges må derfor tåle..

Sammenlign Fjern sammenligner

Weber puss på isolerte grunnmurssystemer

Weber puss på isolerte grunnmurssystemer

Weber Fiberpussystem benyttes som puss på isolerte grunnmurssystemer, f.eks. GLAVA® Trollveggen og Jackon Thermomur.

Sammenlign Fjern sammenligner

Puss og mørtel til eldre murte konstruksjoner

Puss og mørtel til eldre murte konstruksjoner

Til våre eldste bygg benyttes kalkmørtler til både fuger, puss og overflatebehandling.

Sammenlign Fjern sammenligner

Maling på pusset underlag

Maling på pusset underlag

En pusset flate kan også males, men korrekt maling er avgjørende for holdbarhet. Maling skal tilfredsstille bade estet..

Sammenlign Fjern sammenligner

Ny maling på eksisterende malt underlag

Ny maling på eksisterende malt underlag

Riktig maling er avgjørende for estetisk og teknisk holdbarhet . Weber har i sitt sortiment maling tilpasset de fleste..

Sammenlign Fjern sammenligner

Weber overflatebehandling og puss på betong

Weber overflatebehandling og puss på betong

Puss på betong kan utføres på mange måter. Helt avhengig av om det er inne/ute, krav til utseende og holdbarhet.

Sammenlign Fjern sammenligner

Webers rehabiliteringssystemer - puss på mineralske underlag

Webers rehabiliteringssystemer - puss på mineralske underlag

Weber har et komplett sortiment med hydrauliske kalkmørtler (KKh), kalkmørtler (K) og svake KC-mørtler for disse prosj..

Sammenlign Fjern sammenligner

Weber VentiGuard-systemene på underlag av Rockwool REDAir®

Weber VentiGuard-systemene på underlag av Rockwool REDAir®

Etterisolering i kombinasjon med ventilert pusset løsning. Fleksibelt system spesielt godt egnet til rehabilitering av..

Sammenlign Fjern sammenligner

Weber VentiGuard og GLAVA® Pluss System

Weber VentiGuard og GLAVA® Pluss System

Det benyttes Weber Fiberpussystem som puss på GLAVA Pluss system. For best mulig resultat anbefaler vi at arbeidet utf..

Sammenlign Fjern sammenligner