Ny maling på eksisterende malt underlag - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Ny maling på eksisterende malt underlag

Løsningsfordeler

  • Mineralske overflatebehandlinger
  • Maling tilpasset underlaget
  • Lang holdbarhet
  • God heft
  • Dampdiffusjonsåpne løsninger

Alle flater slites pga vær og vind. Gal malingsbruk kan gi avflassing og skader i underlaget. Riktig valg av maling på tidligere malt underlag betyr mye for klimaskjermens fukttekniske egenskaper og holdbarhet. Maling skal derfor velges utfra hva som er benyttet tidligere.

Om løsningen

Ny maling på eksisterende malt underlag

Viktigheten av dampdiffusjonsåpenhet
En samlet murbransje står bak anbefalningen om å unngå bruk av akrylbaserte produkter på underlag av murverk og puss. Dampdiffusjonåpenhet er evnen et overflatemateriale har til å transportere vanndamp; en effekt som er sterkt avhengig av porestruktur og -størrelse i overflatematerialet. Enkelte produkter opprettholder dampdiffusjonsåpenheten etter mange strøk, mens andre, deriblant dampdiffusjons-åpne akrylmalinger, vil bli tettere allerede etter 2 strøk. Tette malinger vil medføre økt vanndamptrykk, avflassing og potensielt frostskader i pussen.

Rengjøring vs fjerning av maling
Vi anbefaler at all organisk maling fjernes i sin helhet med kjemiske eller mekaniske metoder før ny maling påføres.
En dampdiffusjonåpen maling over eksisternde organisk maling vil ikke gi pussen bedre vilkår, men bidra til tettere overflate og dermed risiko for rask malingsavflassing. Men som en midlertidig løsning kan enkelte produkter benyttes over organisk maling.
Vask alltid overflaten godt før ny maling for å fjerne støv og skitt og løs maling. Ta kontakt med fasadefirmaer for godt utført arbeid. Gjøres det selv - unngå høyt trykk og benytt nøytrale vaskemidler. Se for øvrig vår FDV for Fiberpussystemet og sluttbehandling som omhandler vask og vedlikehold på malte flater.

Flekkmaling
Flekkmaling vil alltid gi skjolder, selv med maling fra samme spann, dersom underlaget har tørket eller stått i en tid. Mal derfor på hele flater med naturlige avgrensninger.

Hvilken maling når?
Se tabellen for malingsvalg på mur/puss. Det er flere mulige malingsløsninger for enkelte pusset/murt underlag.
Konferer det enkelte datablad for ytterligere opplysninger vedr påføringsegenskaper. Unngå å male i direkte sol, regn og uttørkende/nedkjølende vind. Minimum +5OC ved påføring og i herdetiden (3 døgn).

Ny malingsbehandling/ Underlag weber silco paint (primes m/silikongrunn) 303 Silikatmaling (primes m/301) Cempexo Kalkbaserte malinger (242, 244, 246, 249 og Kulekalk)
Maling fjernet og underlag rengjort X X (X) (X)
Organisk maling/ukjent X      
Silikatmaling X X    
Silikonharpiks-/emulsjonsmaling X      
Kalkmalinger   (X)   X

(x) Vurder underlagets beskaffenhet og egenskaper

Relaterte produkter

Produkt NOBBnr. Beskrivelse
webercal 242 CD-maling 27068402 Hydraulisk Kalkmaling basert på NHL. Gir et helmatt, kalket utseende. Benyttes på kalkunderlag og svak KC-puss. Kan benyttes både ute og inne. Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart.
webercal 244 KC-maling 23817505 Kalk- og sementbasert maling. Gir et helmatt, kalket utseende. Benyttes på KC-puss og rene sementbaserte underlag. Kan benyttes både ute og inne. Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart.
webercal 246 Kalkmaling våt 44580018 Ren kalkmaling med noe tilsetningsstoffer for bedre vedheft og holdbarhet. Gir et helmatt, kalket utseende. Benyttes på kalkunderlag og svak KC-puss. Kan benyttes både ute og inne. Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart.
webercal 249 Kalkmaling 23817513 Ren tradisjonell kalkmaling basert på hydratkalk. Gir et helmatt, kalket utseende. Benyttes på kalkunderlag. Kan benyttes både ute og inne. Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart.
Rødvig kulekalk 49408974 Til kalking av tegl og annet pusset underlag, spesielt gamle, tidligere kalkede bygg. Farge: Hvit.
Cempexo 42025132 Sementbasert betongmaling til sterke underlag. Farger: Hvit, Grå, Krem, Gul og Gråbeige.
weberton 303 Silikatmaling Hvit: 46273144. Pigmentert: 23852551 Silikatmaling til Innen- og utendørs bruk. Emisjonsfri. Glansgrad 0. Til bruk på nye og gamle pussete underlag samt betong. Kryssmales/villstrykes. Leveres i 99 standardfarger. Se Weber Fargekart. Tilfredsstiller DIN 18363 pkt.2.4.1.
weberton 301 Silikatgrunning 23852502 Grunning og tynning til weberton 303 Silikatmaling. Kan også benyttes som overflatebehandling i 2 påføringer. Ren silikat/vannglass.
weber silco paint Hvit: 55366413. Pigmentert: 55366394 Maling på silikonharpiksbasis til innen- og utendørs bruk. Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart. Tidligere weberton Silikonharpiksmaling.
weberprim Silikongrunn 45541735 Løsemiddelfri impregnering av silikonmikroemulsjon. Til hydrofobering av mineralske underlag før maling med Silikonharpiskmaling.

Weber Fargevelger

Fasaden er det første møtet med en bygning, og fargen gir deg umiddelbart en oppfatning om brukerne av bygningen. Weber har i sin fargepalett 99 klassiske, tradisjonelle og moderne murfarger. Se fargevelgeren her

Dokumentasjon

Send eller last ned