Puss og mørtel til eldre murte konstruksjoner - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Puss og mørtel til eldre murte konstruksjoner

Løsningsfordeler

  • Dokumentert slagregntett
  • Rissfritt
  • Mineralsk overflate
  • Mange struktur og farge-variasjoner

Til eldre murte konstruksjoner, dvs bygd tidligere enn 1910 skal det benyttes Kalkmørtler til både reparasjon av fuger og oppbygging av puss. Sement ble først vanlig i norsk byggeri i løpet av de første 10-årene på 1900-tallet. Før 1900 er det stort sett alltid kalkmørtler, mens fram mot 1920 ser vi mer bruk av sement i både fuger og puss.

Om løsningen

Puss og mørtel til eldre murte konstruksjoner

Rene kalkmørtler oppfører seg annerledes enn mørtler som inneholder sement (kalk-sement blandinger og spesielt rene sementmørtler). Ved bruk av kalkmørtler oppnår man korrekt styrke, fleksibilitet og dampdiffusjonsegenskaper.
Ved rehabilitering må byggets premisser alltid vurderes før valg av behandlingsmetode og mørtelvalg. Produktene nedenfor er gitt som forslag. Forslagene kan ikke erstatte gode forundersøkelser. Last ned detaljert brukerveiledning her.

Se også:

Pussoppbyggingen kan benyttes både inn- og utvendig. En suksessfaktor er god for- og ettervanning.

Pussoppbygging Kjennetegn på opprinnelig mørtel Fugemørtel Grunning Grovpuss* Finpuss
Natursteins-konstruksjoner   webercal 159 Hydraulisk Kalkmørtel Grov      
Ren kalk (se datablad) Lys/hvit. Svært svak. Rødvig Kulekalk. Alt. webercal K-100 Rødvig Kulekalk. Alt. webercal K-100 Rødvig Kulekalk. Alt. webercal K-100 Rødvig Kulekalk
Hydraulisk kalk Beige, svak, noe fasthet webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel webercal 109 Hydraulisk kalkgrunning webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel webercal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin
Inneholder «en neve» sement Grålig skjær. Betydelig fasthet webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel webercal 109 Hydraulisk kalkgrunning webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel webercal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin
KC-mørtel Lys grå. Høy fasthet. Skader på murverket weberbase KC 50/50 weberbase KC 35/65 weberbase KC 50/50 weberbase 136 Tynnpuss

* For tykkere sjikt kan webercal 158 (med fiber) eller webercal 159 (0-6mm korning) benyttes som første grovpuss-sjikt.

Produkt Eksisterende underlag: Ren kalk (kulekalk) Eksisterende underlag: Hydraulisk kalmørtel (NHL) Eksisterende underlag: Svake KC-mørtler
Rødvig Kulekalk (hvitting) X X  
webercal 249 Kalkmaling/Kulturkalkfärg X X  
webercal 246 Kalkmaling våt   X  
webercal 242 CD-maling   X  
weberton 303 Silikatmaling   X X
webercal 244 KC-maling     X

Overflatebehandling velges ut fra tidligere behandling og underlag i tillegg til evt. krav fra byggherre og krav til holdbarhet.

Relaterte produkter

Produkt NOBB nr Beskrivelse
Rødvig kulekalk 49408974 Til kalking av tegl og annet pusset underlag, spesielt gamle, tidligere kalkede bygg.
webercal 109 Hydraulisk kalkgrunning 23817430 Grunning for eldre murverk før grovpuss med hydraulisk kalkmørtel. Basert på NHL.
webercal 158 Hydraulisk kalkmørtel Grov 44687875 Grovpuss til eldre bygg. NHL. Med fiber. Til ekstra tykke pussjikt. 0-4 mm korning.
webercal 159 UF Hydraulisk kalkmørtel Grov 52247353 Grovpuss basert på NHL. Kornstørrelse 0-6mm. Uten fiber. Til ekstra tykke pussjikt. 0-4 mm korning.
webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel 23817448 Grovpuss til eldre bygg. Basert på NHL.
webercal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin 23847494 Sluttpuss til webercal 148 Hydraulisk Kalkmørtel. Basert på NHL.
webercal 246 Kalkmaling våt 44580018 For overflatebehandling på kalkpussede fasader og på svakere KC-puss. Ferdigblandlet. Fås i 99 standardfarger, se Weber Fargekart.
webercal 249 Kalkmaling 23817513 Fabrikkframstilt mineralsk pussfarge basert på tørrlesket kalk med fingradert hvit dolomitt som ballast. Ferdigblandet. Fås i 99 standardfarger, se Weber Fargekart.
webercal 242 CD-maling 27068402 Hydraulisk kalkmaling basert på NHL. Se Weber fargekart. Blandes med vann. Fås i 99 standardfarger, se Weber Fargekart.
weberton 303 Silikatmaling Hvit: 46273144 Pigmentert: 23852551 En-komponent silikatmaling til innen- og utendørs bruk. Tilfredsstiller DIN 18363 pkt. 2.4.1. Fås i 99 standardfarger, se Weber Fargekart.
Weber BI-væske/Vannstopp 26257238 Silikatbasert væske til forsterking, poretetting/vanntetting og støvbinding av flater av puss eller betong.

Weber Fargevelger

Fasaden er det første møtet med en bygning, og fargen gir deg umiddelbart en oppfatning om brukerne av bygningen. Weber har i sin fargepalett 99 klassiske, tradisjonelle og moderne murfarger. Se fargevelgeren her

Dokumentasjon

Send eller last ned