Weber Fiberpussystem - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Fiberpussystem

Løsningsfordeler

  • Dokumentert slagregnstett
  • Kompatibel med de fleste underlag
  • Til nye og eldre underlag
  • Stort utvalg av sluttbehandlinger

weberbase 261 Fiberpuss har vært på markedet siden 2004, og er i dag vårt hovedprodukt. Fiberpussystemet kan benyttes på de fleste underlag, inne og ute, og med et stort utvalg av ulike sluttbehandlinger. Fiberpuss er en fiberarmert, fleksibel kalk- og sementbasert puss som legges i to sjikt med armeringsnett. Dokumentert slagregnstett og tilpasset norsk klima. Fiberpussystemet inngår som komponent i mange av Webers fasadesystemer som innehar Sintef Teknisk Godkjenning.

Om løsningen

Det originale fiberpussystemet siden 2004

Weber Fiberpussystem har i mange år bevist sine uovertrufne egenskaper og gir den største sikkerhet mot sprekk- dannelser, fuktinntrengning og bestandighet i det røffe norske klimaet. Weber Fiberpussystem med egnet sluttbehandling er dokumentert slagregntett.

Fiberpuss kan benyttes på følgende underlag:

  • Leca® og lettklinker
  • Aquapanel Outdoor
  • Tegl, betong og sementbaserte plater
  • Tidligere pussete underlag
  • Hardrock Mineralull og EPS. Se egne veiledninger, samt isolerte grunnmurssystemer/ICF-løsninger.

På underlag av Leca®

Weber Fiberpussystem er førstevalget og vår eneste anbefalte løsning til pussing av all Leca-blokk utvendig over bakken. Det ferske murverket bør stå i ca 4 uker før det pusses. weberbase 261 Fiberpuss påføres i to omganger til totalt 8-12 mm. webertherm 397 Armeringsnett bakes inn i det første sjiktet med overlapping mellom skjøter og ekstra armering rundt alle åpninger. 2. sjikt påføres normalt dagen etter 1. sjikt. For å forhindre fuktopptrekk i pussen anbefales det å be-nytte Weber 400N Startlist som et kapillærbrytende sjikt og for å få en skarp overgang mellom sokkel og fasade. Under Startlist ned mot terreng benyttes Weber Grå Slemming. Ønskes puss helt ned mot bakken, kan webertherm 260 Sokkelpuss benyttes på samme måte som 261 Fiberpuss. Benytt Weber 400 N Startlist som kapillærbryter og evt markering av sokkel.
Under terreng og over grunnmursplate anbefales Weber Grå Slemming i to strøk, kostet eller trukket på med brett og deretter kostet ut. Det anbefales alltid å bruke grunnmursplate med egen kantlist i tillegg under terreng.

Sokkelpuss er en naturlig del av Fiberpussystemet
webertherm 260 Sokkelpuss er en spesialvariant som benyttes på alle typer sokler, også ved etterisolering. Pussen inneholder bl.a. mer sement og får dermed lavere fuktopptrekk og bedret frostmotstand. 260 Sokkelpuss benyttes på minimum de nederste 30 cm (fra 15 cm under bakken og opp til ca 1 m over bakken). Sokkelpuss kan, men må ikke, overflatebehandles med weber silco paint. Normale tiltak for å få en tørr sokkel skal følges (drenering, lufting og avrenning).

Overflatebehandling av Weber Fiberpuss Anbefalt herdetid er minimum 14 dager før overflatebehandling påføres. Valg av type overflatebehandling er avhengig av estetiske ønsker, klimatiske påkjenninger samt krav til holdbarhet.

Overflate Inne/ute Grunning/primer Sluttbehandling
Ubehandlet Inne/ute weberton 301 Silikatgrunning weberton 301 Silikatgrunning
Malte overflater, alt. 1 Inne/ute weberton 303 Silikatmaling + weberton 301 Silikatgrunning weberton 303 Silikatmaling
Malte overflater, alt 2 Inne/ute weber silco paint weber silco paint
Pusset overflate (alle underlag) Inne weberton 303 Silikatmaling weber silicate render
Pusset overflate (alle underlag) Inne/ute weber silco paint weber silco render
Pusset overflate (alle underlag) Ute weber silco paint weber topdry render
Pusset overflate (underlag av Leca/betong/tegl) Ute   webermin 209 Rivpuss

Vedlikehold av Fiberpuss
Alle overflater trenger en vask med jevne mellomrom. Spesielt i områder med lite tilgang på sol og ned mot bakken vil det kunne oppstå algevekst. Nedsmussing i nærheten av uheldig utformet beslag forekommer også ofte.
Rebehandling er sterkt avhengig av lokale mikroklimatiske påkjenninger og type overflatebehandling. Se datablad for nærmere anbefalinger.
Vi anbefaler vask annethvert år eller ved behov. Benytt vaskemidler for alkaliske underlag. Vask alltid nedenfra og opp og skyll ovenfra og ned. Benytt svakt trykk (hageslange) og myke koster.
Spesialvaskemidler kan benyttes avhengig av type ned-smussing som skal fjernes. Antialge-beskyttelse kan også benyttes etter vask. Hard bearbeiding av overflaten kan medføre et behov for et nytt malingsstrøk. Overflatene kan også beskyttes med dampdiffusjonsåpne anti-grafitti løsninger påført som offersjikt.
Se også vår utførlige FDV-dokumentasjon for ytterligere detaljer.

Relaterte produkter

Produkt NOBBnr. Beskrivelse
weberbase 261 Fiberpuss 48390436 Fiberforsterket puss til bruk på fasader på underlag av bl.a. Leca, EPS, isolerte grunnmurssystemer/ICF-løsninger og Aquapanel. Inngår i Weber Fiberpussystem.
weberbase 260 Sokkelpuss 49075505 Pussmørtel med høy styrke og lavt vannopptak tilpasset bruk på sokler. Benyttes med webertherm 397 Armerings- nett.
weber silco render Hvit: 55366360. Pigmentert: 55366341 Sluttpuss på silikonharpiksbasis til innen- og utendørs bruk. Kornstørrelse 1,5 mm. (1,0 og 2,0 mm er bestillingsvare). Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart. Tidligere weberpas Silikonharpikspuss
weber silco paint Hvit: 55366413. Pigmentert: 55366394 Maling på silikonharpiksbasis til innen- og utendørs bruk. Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart.. Tidligere weberton Silikonharpiksmaling.
weber topdry render Hvit: 53601304. Pigmentert: 53601312 Gjennomfarget og ferdigblandet sluttpuss. Begrenser begroing på fasader. Uten tilsatte biocider. Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart.
webermin 209 Rivpuss 51469418 Gjennomfarget edelpuss basert på kalk og sement. Sluttpuss som benyttes når det stilles høye krav til utseende og bestandighet. Innholder glimmer som gir pussen et ekslusivt utseende. Kan pigmenteres i Webers 99 standardfarger. Pumpbar.
weberton 301 Silikatgrunning 23852502 Grunning og tynning til weberton 303 Silikatmaling. Kan også benyttes som overflatebehandling i minimum 2 strøk.
weberton 303 Silikatmaling Hvit: 46273144. Pigmentert: 23852551 Silikatmaling til Innen- og utendørs bruk. Emisjonsfri. Glansgrad 0. Til bruk på nye og gamle pussete underlag samt betong. Kryssmales/villstrykes. Leveres i 99 standardfarger. Se Weber Fargekart. Tilfredssstiller DIN 18363 pkt 2.4.1.
weber silcate render Hvit: 55366292. Pigmentert: 55366273 Sluttpuss på Silikat/vannglass til innen- og utendørs bruk. Kornstørrelse 1,5 mm. (1,0 og 2,0 mm bestillingsvare). Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart. Tidligere weberpas Silikatpuss.
Lister og profiler   Det benyttes hjørnelister, dilatasjonsfuger, vinduslister og fugebånd til systemet. Ta kontakt for en fullstendig liste.

Weber Fargevelger

Fasaden er det første møtet med en bygning, og fargen gir deg umiddelbart en oppfatning om brukerne av bygningen. Weber har i sin fargepalett 99 klassiske, tradisjonelle og moderne murfarger. Se fargevelgeren her

Dokumentasjon

Send eller last ned