Weber overflatebehandling og puss på betong - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber overflatebehandling og puss på betong

Løsningsfordeler

  • Malte, sparklede og pussete overflater
  • Gjennomprøvde løsninger
  • Stor variasjon i overflateegenskaper
  • Sterk grunning sikrer heft

Puss på betong kan utføres på mange måter. Helt avhengig av om det er inne/ute, krav til utseende og holdbarhet. Det benyttes ofte sparkel eller en to-sjikts puss. Betong kan også males uten noen form for grunningssjikt. Vi anbefaler at horisontale betongflater på for eksempel støpte støttemurer står ubehandlet eller avdekkes med skifer.

Om løsningen

Overflatebehandling og puss på betong

Forarbeid
Forarbeidet er viktig for å få god heft. Betongen skal være velherdet. Dersom den kun skal males, er kravet minimum 4 uker mellom utstøping og maletidspunkt. Videre skal betongflaten være fri for sementslam, smuss, fett og andre forurensninger som kan redusere heften til underlaget. All formolje fjernes ved lett sandblåsing, høytrykksspyling eller svak syrevask. Eldre underlag skal vaskes med egnet vaskemiddel og evt. alger skal fjernes 100%. Meget glatte flater kan med fordel rubbes noe opp. Overflaten skal være ru, tørr og ha et jevnt sug. Evt sår i underlaget skal utbedres med egnede reparasjonsmørtler. Til mindre arbeider kan man benytte Weber Outdoor Repair eller Weber Maxfix.
Ved behov for større mengder benytt Weber REP 25 til reparasjoner. Til finflikk og sparkling av sår, staghull etc kan man også benytte 970 Fin Flikksparkel eller Weber Vetonit 4400. Se også våre løsninger på https://www.weber-norge.no/spesialmoertel.html. Konferer alltid datablad før bruk.

Enkel overflatebehandling
Man kan impregnere en betongoverflate og beholde betong-uttrykket. Dette gjøres med egnede betongimpregneringer eller støvbinding med vannglass. Benytt for eksempel Weber BI-væske/Vannstopp som støvbinding.

Malt overflate
Betong kan males direkte etter rengjøring, på tørr overflate. Valg av maling gjøres på basis av behov for beskyttelse og krav til holdbarhet. Vær oppmerksom på at horisontale flater som males vil være sterkt utsatt for slitasje/frostpåkjenning. Se tabell 1.

Sparkel og slemming på betong/ettsjikts puss
Betong kan sparkles for å få en malingsklar eller ferdig overflate. De ulike sparkeltypene benyttes avhengig av bruks-område og krav til etterbehandling/holdbarhet. Se tabell 2 for de ulike valgene.

Puss
Selv om betong fint kan stå uten behandling, er det også ofte av estetiske eller rehabiliteringsårsaker behov for å pusse betong; gjerne i de tilfeller hvor det er tilstøtende flater som skal være like. De fleste pussløsningene kan benyttes både inne og ute. Sjekk datablad for ytterligere veiledning. Weber Fibperpussystem kan også benyttes på betong.
For økt beskyttelse av underlaget, benyttes en tynnpuss (2 sjikt), evt en tykkpuss (3 sjikt) for en slagregntett overflate. Det siste sjiktet i en 3-sjiktspuss kan erstattes med malingsbehandling f.eks weber silco paint (2 strøk) eller weberton 303 Silikatmaling

Reparasjon av puss på betong
Se tabell 3 for anbefalt pussoppbygging. Fjern skadet puss/bompartier ca 5 cm inn på fast underlag. Vinkelrette sårkanter. Evt korrodert armering i underlaget skal slipes ned til SA-grad 2 og korrosjonsbeskyttes med REP 05 før ny puss bygge opp. Seis sårkanter med Weber BI-væske/Vannstopp. Påfør weberbase 103 Rødgrunning på underlaget. Bygg deretter opp puss med standard KC-mørtler som for nytt underlag. Ved sprekk/riss i underlaget eller i materialoverganger kan man bake inn weber 411 Rissarmeringsnett i grunningen som glidesjikt.

Rehabilitering av betong
Betong er et meget bestandig materiale, men kan allikevel ha behov for reparasjon. Weber har en egen serie med reparasjonsmørtler for betong. Mere veiledning for dette finner du her. Ta kontakt med oss i Weber for å finne de beste løsningene og produktene.

  Inne/ute Bindemiddel/egenskap Forbehandling Farger
Weber Mineralux 8270 Ute Akrylplastdispersjon, karbonatiserings-bremsende. Fin korning weberprim Silikongrunn Hvit, Lys Grå, Mørk grå
weber silco paint Inne/ute Silikonharpiks, uten korning. Dampdiffusjonsåpen weberprim Silikongrunn 99 standardfarger
Cempexo Inne/ute Hvit sement, fin korning   Hvit, Grå, Krem, Gul, Gråbeige
weberton 303 Silikatmaling Inne/ute Silikat, meget fin korning. Dampdiffusjonsåpen   99 standardfarger

Tabell 1

  Inne/Ute Bindemiddel Bruksområde Overflatebehandling Vær oppmerksom på
Weber Sparkel (Sparkel RS) Inne Co-polymer Vegg Ubehandlet/slipt, tapet, maling. Ferdigblandet. Tørre rom
weber wall plaster rapid Inne Sementbasert, hurtigtørkende   Innendørs: ubehandlet, membran, flislegging eller maling. Utendørs: overmales. Produktet anbefales brukt i lite fuktusatte områder utendørs
Weber Hvit/ Grå Slemming Inne/ute Sementbasert Vegg og tak    

Tabell 2

Puss Grunning. 3-5 mm heldekkende Grovpuss. Max 10 mm pr dag pr påslag Finspuss/ sluttbehandling. Tykkelse og utførelse iht datablad
Tykkpuss weberbase 103 Rødgrunning weberbase KC 35/65, weberbase KC 50/50 weberbase KC 50/50, weberbase 136 Tynnpuss (0-1mm korning), weber 138 Tynnpuss (0-0,5mm korning), weberbase 201 Stenkpuss (pigmentert), webermin 203 Slemmemørtel (pigmentert), weber silco render/weber topdry render (pigmentert). Maling (se veiledning for maling)
Tykkpuss (pumpebare mørtler) weberbase 103 Rødgrunning weberbase 132 Grovpuss B, weberbase 134 Grovpuss C, Weber Murmørtel M5 weberbase 136 Tynnpuss (0-1mm korning) weber 138 Tynnpuss (0-0,5mm korning) weberbase 201 Stenkpuss (pigmentert) webermin 203 Slemmemørtel (pigmentert) weber silco render/weber topdry render (pigmentert) Maling (se veiledning for maling)
Tynnpuss weberbase 103 Rødgrunning, weberbase 105 Hvitgrunning (til lyse farger på sluttpuss)   weberbase KC 50/50, weberbase 136 Tynnpuss, weberbase 201 Stenkpuss (pigmentert), webermin 203 Slemmemørtel (pigmentert), weber silco render/weber topdry render (pigmentert). Maling (se veiledning for maling)

Tabell 3

Relaterte produkter

Produkt NOBBnr. Beskrivelse
Weber Outdoor Repair 51960682 En sementbasert reparasjonsmørtel til små overflateskader og hull på vertikale og horisontale betongflater inne og ute. Anbefalt sjikttykkelse 3-20 mm.
Weber QuickRep 51960644 Støvredusert, hurtigtørkende kombinert sparkel for inn- og utendørs reparasjon av mineralbaserte overflater som betong og mur. Sjilttykkelse 3-30 mm.
Weber Maxfix 49145441 Maxfix hurtigtørkende lettsparkel er spesialkomponert for små reparasjoner både ute og inne. Sjikttykkelse 0-50 mm. Kan pusses over med sandpapir etter massen er tørket.
weber rep 05 Betoheft 49145460 Heftbro/betonglim til påstøp på sementbaserte underlag og til betongreparasjoner, korrosjonsbeskyttelse av armering.
weber rep 25 Reparasjonsmørtel 48655017 Små og store betongreparasjoner på betong C25 (B20). Tykkelse for bruk ca 5-50 mm pr lag. Fiberarmert.
weber wall plaster rapid 55831345 Hurtigtørkende sementbasert vannbestandig rep.masse/pussmørtel for vegger i sjikttykkelse fra 5-100 mm.
Weber Sparkel 46307535 Fleksibel sparkel til bruk innvendig på Leca, betong, puss mm.
Weber Sparkel RS 47751775 Fleksibel sparkel til bruk innvendig på Leca, betong, puss mm. Påføres med rull eller sprøyte. Spann à 12 liter eller sekk à 15 liter.
webervetonit 4400 52944602 Sementbasert. Til sparkling av sår, staghull, kanger og finflikk. 0-30 mm.
Weber Hvit Slemming 50410640 Til slemming av pipe og sokkel.
Weber Grå Slemming 50410636 Mørtel for slemming av Leca under bakken og på sokler.
weberbase 103 Rødgrunning 21294145 Sprøytbar grunningsmørtel tilnærmet KC 10/90/350.
weberbase 105 Hvitgrunning 23817422 Sprøytbar grunningsmørtel tilnærmet KC 10/90/350. Særlig egnet til lettbetong. Farge hvit.
Weber Murmørtel M5 46030002 Murmørtel velegnet til de fleste mur- og pussarbeider. Pumpbar.
weberbase 132 Grovpuss B 23817455 Sprøytbar KC-mørtel. Tilnærmet KC 35/65.
weberbase 134 Grovpuss C 23817463 Sprøytbar KC-mørtel. Tilnærmet KC 50/50.
weberbase 136 Tynnpuss 23847189 Utvendig og innvendig sluttpuss. KC 50/50, 1 mm. Sprøytbar.
weberbase 138 Tynnpuss 53465175 Sluttpuss der man ønsker en finkornet overflate. Innvendig og utvendig. Farge: Hvit/Lysbeige
weberbase KC 50/50 40109712 Mur- og pussmørtel på basis av sement og hydratkalk. Pussmørtel til eldre teglmurverk og murverk av Leca.
weberbase KC 35/65 40109696 Mur- og pussmørtel på basis av sement og hydratkalk. Bl.a. til muring av tegl og til puss.
Cempexo 42025132 Sementbasert betongmaling.
Mineralux 8270 betongmaling Hvit: 50657906. Pigmentert: 50657914 Dispersjonsbasert betongmaling med høy karbonatiseringsmotstand og høy vedheft til betong. Den er velegnet til å beskytte betongoverflater eller sementpuss både innvendig og utvendig.
weberbase 261 Fiberpuss 48390436 Fiberforsterket puss til bruk på fasader på underlag av bl.a. Leca, isolerte grunnmurssystemer /ICF løsninger og Aquapanel. Inngår i Weber Fiberpussystem.
Weber 411 Rissarmeringsnett 51473100 Reduserer risikoen for at det skal oppstå eller gjenoppstå riss i pussede overflater på rissutsatte steder ved nybygging eller rehabilitering. Lett å montere. Alkaliebestandig og høy strekkstyrke.
weberton 303 Silikatmaling Hvit: 46273144. Pigmentert: 23852551 Silikatmaling til innen- og utendørs bruk. Tilfredsstiller DIN 18363 pkt. 2.4.1.
weber silco render Hvit: 55366360. Pigmentert: 55366341 Sluttpuss på silikonharpiksbasis til innen- og utendørs bruk. Kornstørrelse 1,5 mm. (1,0 og 2,0 mm er bestillingsvare). Tidligere weberpas Silikonharpikspuss
weber silco paint Hvit: 55366413. Pigmentert: 55366394 Maling på silikonharpiksbasis til innen- og utendørs bruk. For farger, se Weber Fargekart. Tidligere weberton Silikonharpiksmaling.

Weber Fargevelger

Fasaden er det første møtet med en bygning, og fargen gir deg umiddelbart en oppfatning om brukerne av bygningen. Weber har i sin fargepalett 99 klassiske, tradisjonelle og moderne murfarger. Se fargevelgeren her

Dokumentasjon

Send eller last ned