Puss på sokkel - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber rivpuss - vår mest holdbare pussløsning

Løsningsfordeler

  • Gjennompigmentert tykk edelpuss
  • Edelpuss med glimmer
  • Meget holdbar og vedlikeholdsvennlig

Rivpuss er en tradisjonell edelpussløsning som er blitt benyttet i Norden, og da spesielt i Sverige i mange tiår. Strukturen kommer fram ved å rive den mineralske pussen slik at den blir helt åpen og porøs. Tykkelsen gjør at den er svært holdbar, og selv med slitasje vil fargen opprettholdes.
Levetid opp mot 60 år med enkelt vedlikehold.

Om løsningen

Rivpuss

Fast underlag
Rivpuss kan benyttes på både Fiberpuss og andre faste murte underlag og kommer i to varianter - webermin 209 Rivpuss EF til Fiberpussystemet og 208 Rivpuss til standard KC-puss.
Ettersom kravet til slagregnstett puss er tre sjikt, skal det benyttes både grunning og grovpuss under rivpussen. For Fiberpuss benyttes 2 sjikt inkl armeringsnett og en grovt stokket overflate. For vanlige KC-pusser benyttes grunning og grovpuss med minimum fasthet KC 50/50 - grovt stokket overflate.

Påføring
Rivpuss påføres med sprøyte i ca 10-12 mm. Den komprimeres godt og rettes av med rettholdt. Når overflaten er ta-tørr (2-5 timer), rives overflaten opp med et rivbrett slik at overflaten åpnes - ca 3 mm fjernes. For best resultat rives hele overflaten på samme tid for å unnngå fargeforskjeller, spesielt på mørke/sterkt pigmenterte flater. Overflaten trenger ikke og vaskes eller ytterligere behandling. Den er nå ferdig.
Ved flere farger så pusses første farge inn mot en trelekt før ny farge påføres mot den første fargen. Overflaten rives deretter samtidig, og det blir en rett linje mellom de to pussfargene.
Vennligst konferer gjeldende datablad for ytterligere opplysninger om produktet.

Vedlikehold
webermin 209 Rivpuss vil fremstå som en 8-10 mm tykk gjennompigmentert grov pussflate som krever minimalt med vedlikehold. Den vil patineres/slites jevn og dra med seg mindre mengder støv og skitt. Ved behov, og på lyse farger, kan den spyles med maks 50 bars trykk/50 grader varmt vann. Pussen er pigmentert med mineralske/uorganiske pigmenter og vil ikke falme.

Sokkel
På sokkel, de nederste 30 cm (minimum 10), benyttes webertherm 260 Sokkelpuss uten sluttbehandling. Sørg for god drenering og benytt knotteplast for lufting inn mot grunnmur.

Relaterte produkter

Produkt NOBBnr. Beskrivelse
webermin 209 Rivpuss 51469418 Gjennomfarget edelpuss basert på kalk og sement. Sluttpuss som benyttes når det stilles høye krav til utseende og bestandighet. Innholder glimmer som gir pussen et eksklusivt utseende. Kan pigmenteres i Webers 99 standardfarger. Pumpbar.
weberbase 261 Fiberpuss 48390436 Pussløsning til Leca utvendig over bakken, samt Weber Fasadesystemer.
weberbase 260 Sokkelpuss 49075505 Pussmørtel med høy styrke og lavt vannopptak tilpasset bruk på sokler.
Rivpussbrett   Anbefalt verktøy til riving av pussen

Weber Fargevelger

Fasaden er det første møtet med en bygning, og fargen gir deg umiddelbart en oppfatning om brukerne av bygningen. Weber har i sin fargepalett 99 klassiske, tradisjonelle og moderne murfarger. Se fargevelgeren her

Dokumentasjon

Send eller last ned