Weber sluttpuss - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber sluttpuss

Løsningsfordeler

  • Struktur og farge i samme produkt
  • Offersjikt
  • Stort utvalg av farger og bindemidler
  • Tilpasset norsk klima
  • Tilpasset Weber Fasadesystemer
  • Tradisjonelle overflater

Weber har i sitt sortiment flere typer gjennomfargede sluttpusser. Disse er tilpasset de fleste underlag og kommer i 99 standardfarger. Spesialfarger leveres på forespørsel. Valg av overflatebehandling velges ut fra estetiske og tekniske krav. Struktur og farge er bare en av variasjonsmulighetene da hvert underlag har sine spesielle behov som skal tilfredsstilles for å oppnå en varig og vakker flate.

Om løsningen

Sluttpuss

99 standardfarger
De 99 standardfargene representerer de nordiske tradisjonelle murfarger som også finnes i andre eksteriør fargevifter. Produktene er pigmentert med uorganiske og kalkekte pigmenter. Dette gir en palett som er dominert av jordfarger og nøytrale farger. Men de gir allikevel mulighet for spenstige fargekombinasjoner og teknikker. Pigmentene gir sluttprodukter som er fargestabile.
De fleste produktene kan leveres som prøver og oppstryk. Vennligst ta kontakt med din forhandler for bestilling. Arkitekter kan ta kontakt på epost.

Ferdig overflate med sluttpuss
Sluttbehandlingen er det som skal ta imot direkte værpåkjenning og ivareta det estetiske. Et viktig aspekt er at all overflatebehandling benyttet på mur skal være dampdiffusjonsåpen. Denne egenskapen sørger for rask og effektiv fordampning av fuktighet bort fra overflaten. Dette vil forhindre at fukt akkumuleres i puss-sjiktene som bidrar til frostskader og avflassing Det stilles derfor store krav til det siste sjiktet i en puss-oppbygging; både gjennomfarget sluttpuss og maling. En riktig pusset overflate kan vare i 15-40 år uten større vedlikehold enn nødvendig fasadevask. Holdbarheten er en kombinasjon av godt produkt, godt håndverk og godt vedlikehold. En pusset overflate må ikke nødvendigvis males dersom den tilfredsstiller krav til funksjonalitet. En sluttpuss vil gi teknisk beskyttelse, fungere som offersjikt, gi struktur og farge.

Overflate Utseende/bruksområde weberbase 261 Fiberpuss weberpas FlexiGuard KC-puss Tegl (m/grunning) Betong (m/grunning)
webermin 201 Stenkpuss Stenket/ Strukturert pigmentert edelpuss     Egnet Egnet Egnet
webermin 203 Slemme-mørtel Slemmet pigmentert edelpuss     Egnet Egnet Egnet
webermin 215 Sekkeskurings-mørtel Sekkeskurt       Egnet  
webermin 209 Rivpuss Gjennom-pigmentert tykk edelpuss Egnet   Egnet Egnet Egnet
weber topdry render 1,5mm pigmentert sluttpuss med Aquabalance teknologi Egnet Egnet Egnet Egnet Egnet
weber silicate render 1,5mm silikatbasert sluttpuss Egnet   Egnet Egnet Egnet
weber silco render 1,5,mm Silikonharpisk-basert sluttpuss Egnet Egnet Egnet Egnet Egnet
Weber Slemmemørtel Tradisjonell hydrofobert slemming (grå og hvit)     Egnet Egnet Egnet

Vedlikehold av pusset overflater

Alle overflater trenger en vask med jevne mellomrom. Spesielt i områder med lite tilgang på sol og ned mot bakken vil det kunne oppstå algevekst. Nedsmussing i nærheten av uheldig utformet beslag forekommer også ofte.
Rebehandling er sterkt avhengig av lokale mikroklimatiske påkjenninger og type overflatebehandling. Se datablad for nærmere anbefalinger.
Vi anbefaler vask annethvert år eller ved behov. Benytt vaskemidler for alkaliske underlag. Vask alltid nedenfra og opp og skyll ovenfra og ned. Benytt svakt trykk (hageslange) og myke koster.
Spesialvaskemidler kan benyttes avhengig av type ned-smussing som skal fjernes. Antialge-beskyttelse kan også benyttes etter vask. Hard bearbeiding av overflaten kan medføre et behov for et nytt malingsstrøk. Overflatene kan også beskyttes med dampdiffusjonsåpne anti-grafitti løsninger påført som offersjikt. Se vår FDV for Fiberpuss og sluttbehandlinger for utførlig beskrivelse.

Relaterte produkter

Produkt NOBBnr. Beskrivelse
webermin 201 Stenkpuss 23817471 Gjennomfarget sluttpuss /edelpuss tilsatt glimmer., stenket tradisjonell utførelse. Leveres i 99 standardfarger, se Weber fargekart.
webermin 203 Slemmemørtel 23817489 Gjennomfarget sluttpuss til slemming. Edelpuss tilsatt glimmer med et tradisjonelt slemmet utseende. Leveres i 99 standardfarger, se Weber fargekart. Lagerføres i hvit.
webermin 215 Sekkeskuringsmørtel 23817497 Sekkeskuringsmørtel til tegl påføres tynt slik at ca 50% av teglflaten er synlig. Tradisjonell behandling av tegl. Leveres i 99 standardfarger, se Weber fargekart.
webermin 209 Rivpuss 51469418 Gjennomfarget edelpuss basert på kalk og sement. Sluttpuss som benyttes når det stilles høye krav til utseende og bestandighet. Innholder glimmer som gir pussen et ekslusivt utseende. Kan pigmenteres i Webers 99 standardfarger.
weber topdry render Hvit: 53601304. Pigmentert: 53601312 Gjennomfarget og ferdigblandet sluttpuss. Begrenser begroing på fasader. Uten tilsatte biocider. Leveres i 1,5 mm korning. Struktur avhengig av påføringsmetode. Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart.
weber silcate render Hvit: 55366292. Pigmentert: 55366273 Sluttpuss på Silikat/vannglass til innen- og utendørs bruk. Kornstørrelse 1,5 mm. (1,0 og 2,0 mm bestillingsvare). Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart. Tidligere weberpas Silikatpuss.
weber silco render Hvit: 55366360. Pigmentert: 55366341 Sluttpuss på silikonharpiksbasis til innen- og utendørs bruk. Kornstørrelse 1,5 mm. (1,0 og 2,0 mm er bestillingsvare). Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart. Tidligere weberpas Silikonharpikspuss
Weber Grå Slemming 50410636 Mørtel for slemming av Leca under bakken og på sokler. Grå dekorslemming
Weber Hvit Slemming 50410640 Til slemming av pipe og sokkel. Hvit dekorslemming.

Weber Fargevelger

Fasaden er det første møtet med en bygning, og fargen gir deg umiddelbart en oppfatning om brukerne av bygningen. Weber har i sin fargepalett 99 klassiske, tradisjonelle og moderne murfarger. Se fargevelgeren her

Dokumentasjon

Send eller last ned