Weber VentiGuard-systemene på underlag av Rockwool REDAir® - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber VentiGuard-systemene på underlag av Rockwool REDAir®

Løsningsfordeler

 • Isolasjon og totrinnstetting i kombinasjon med en pusset overflate.
 • VentiGuard Extreme og VentiGuard kan benyttes
 • Weber VentiGuard kan lett kombineres med andre fasadekledninger som tre, skifer, keramiske plater o.a.

Weber VentiGuard og Weber VentiGuard Extreme er perfekt som kledning for REDAir® systemet. Løsningen kan også kombineres med andre kledningsprodukter.

Velg løsning i dropdown menyen til venstre

Om løsningen

Weber VentiGuard-systemene på underlag av Rockwool REDAir®

Egenskaper og fordeler REDAir® og VentiGuard

 • REDAir® monteres iht Rockwools veiledning..
 • Isolasjon og totrinnstetting i kombinasjon med en pusset overflate.
 • VentiGuard Extreme og VentiGuard kan benyttes
 • Weber VentiGuard kan lett kombineres med andre fasadekledninger som tre, skifer, keramiske plater o.a.
 • Detaljer i forbindelse med utlufting og fundament er som for andre underlag hvor VentiGuard-systemene benyttes.

VentiGuard-systemene

 • To-trinnstetting av fasaden
 • Meget god slagregntetthet
 • Fleksibel konstruksjon
 • Slagfast, robust og ubrennbar
 • Sparkling og armering av skjøter minimerer risikoen for riss, og reduserer risikoen for synlige plateskjøter i slepelys
 • Mulighet for buede fasader
 • Stort utvalg av farge og struktur på sluttbehandling
 • Teknisk godkjenning fra Sintef Byggforsk (nr. 2529 og 20406).

Både Weber VentiGuard Extreme (VGE) og Weber VentiGuard (VG) er godt egnet som fasadekledning på REDAir®.
VG og VGE er fasadesystemer basert på prinsippet om to-trinns tetting og er særdeles godt egnet i norsk klima. I kombinasjon med pusset overflate oppnår man en optimal fuktsikring av konstruksjonen og en tiltalende og estetisk overflate.
De ulike pussløsningene gir store variasjoner i overflateegenskaper med meget hardføre overflate.
Weber VentiGuard systemene kan benyttes på alle typer bygninger i hele Norge. For best mulig resultat anbefales at arbeidet utføres av håndverker med relevant erfaring.
For mer detaljert informasjon vedrørende utførelse etc, se respektive produktdatablad. For Montering og bruk av REDAir®, se veiledning fra AS Rockwool.

Montering av Aquapanel Outdoor
Aquapanel Outdoor-platene monteres på vertikale LVL-lekt (alt. Multi). Lektene skal ved montering presses ca 5 mm inn i isolasjonsplaten (maks vektbelastning). LVL-lekten er impregnerte mot brann, råte og sopp. Se egen veiledning fra AS Rockwool. Tilpasning av plater gjøres med egnet verktøy før montering, unngå kontinuerlige plateskjøter ved åpninger.
Platene monteres med 3 mm avstand for å forhindre kantreisning, og monteres med det tilpassede skrue eller spikersystemet, normalt maks 220 mm avstand (130 mm ved spikring). Eventuell vindlastkapasitet skal beregnes av prosjekterende. Alle skjøter skal sparkles avhengig av pussystem som velges. Systemet kan da stå upusset i inntil 6 måneder. Ved overgang til andre materialer benyttes Weber Fugebånd. For utførlig beskrivelse og veiledning, se vår Monteringsveileder.

Pussystem Weber VentiGuard
Alle skjøter sparkles med weberpas Flexiguard. Det benyttes deretter weberpas Flexiguard som puss-system. Pussen legges i ett sjikt, ca 4 mm. Forsterkninger ved hjørner, åpninger og startlist monteres på forhånd. Benytt lister tilpasset 4 mm pusstykkelse. webertherm 117 Armeringsnett bakes inn i pussen. For utførlig beskrivelse og veiledning, se vår Monteringsveileder.

Sluttpuss på Weber VentiGaurd
Når grunnpussen har herdet i minimum 3 dager, påføres 1 sjikt med weber silco render. Sluttpussen trekkes på for hånd eller sprøytes på til anbefalt forbruk. Bearbeides til ønsket overflate. Overflatene må beskyttes mot direkte sol og regn i påføringstidspunkt. Uherdet/ny overflate bør beskyttes mot direkte regn (ca 3 dager).
For alt puss og malingsarbeid anbefales det at arbeidet planlegges for å unngå skjøter på store flater. Våre standardfarger finnes i 99 varianter. Vi anbefaler alltid at det gjøres et prøveoppstrøk på riktig underlag som betraktes i riktig lys før pussarbeidet begynner. Fargeprøver kan bestilles. For utførlig beskrivelse og veiledning, se vår Monteringsveileder.

Pussystem Weber VentiGuard Extreme
Weber Fiberpuss legges i to sjikt til totalt 8-10 mm. Forsterkninger ved hjørner, åpninger og startlist monteres på forhånd. Benytt lister tilpasset 10 mm pusstykkelse.
webertherm 397 Armeringsnett bakes inn i første puss-sjikt. Andre sjikt påføres etter 1-3 dager, avhengig av herding.
Pusses til ønsket struktur avhengig av sluttbehandling. For utførlig beskrivelse og veiledning, se vår Monteringsveileder.

Sluttbehandling Weber VentiGuard Extreme
For alt puss og malingsarbeid anbefales det at arbeidet planlegges for å unngå skjøter på store flater. Våre standardfarger finnes i 99 varianter. Vi anbefaler alltid at det gjøres et prøveoppstrøk på riktig underlag som betraktes i riktig lys før pussarbeidet begynner. Fargeprøver kan bestilles. For utførlig beskrivelse og veiledning, se vår Monteringsveileder.

Alt 1: weber silco paint (tidligere weberton Silikonharpiksmaling)
Malingen påføres i 2 strøk med minimum 1 dags mellomrom. Påføres på godt herdet underlag ca 10 dager etter ferdig grunnpuss. Påføres med rull eller kost til 100% dekk og til anbefalt forbruk. Overflatene må beskyttes mot direkte sol og regn i påføringstidspunkt. Uherdet/ny overflate bør beskyttes mot direkte regn (ca 3 dager).

Alt 2: weber silco render (tidligere weberpas Silikonharpikspuss)
Overflatene grunnes først med 1 strøk weber silco paint ca 10 dager etter grunnpussen. Etter minimum 1 døg påføres 1 sjikt med weber silco render i samme farge som grunningsmalingen. Sluttpussen trekkes på for hånd eller sprøytes på til anbefalt forbruk. Bearbeides til ønsket overflate. Overflatene må beskyttes mot direkte sol og regn i påføringstidspunkt. Uherdet/ny overflate bør beskyttes mot direkte regn (ca 3 dager).

Relaterte produkter

Produkt System NOBBnr. Beskrivelse
Aquapanel Outddor VG, VGE 40179194 Sementbasert plate armert med glassfibervev 900 x 1197 x 12,5 mm
Båndet spiker A2 40x2,1 mm VG, VGE 48153136 Spiker til montering av Aquapanel Outdoor
Rustfri skrue 35 mm VG, VGE 43131253 Skruer til montering av Aquapanel Outdoor.
webertherm 117 Armeringsnett VG 48150620 Glassfibernett 4x4 mm til Weber VentiGuard. Kan også benyttes til weberbase 261 Fiberpuss
webertherm 397 Armeringsnett VGE 23826282 Glassfibernett 6 x 6 mm for VentiGuard Extreme
Utvendig Skjøtetape 0,1x50 m VGE 40169500 Til armering av skjøter til VentiGuard Extreme. Brukes sammen med Sparkelmasse grå AO.
Sparkelmasse Grå Aquapanel Outdoor VGE 42160886 Sparkelmasse til montering av Utvendig skjøtetape
weberbase 261 Fiberpuss VGE 48390436 Fiberforsterket puss til bruk på fasader på underlag av bl.a. Leca, EPS, isolerte Grunnmurssystemer/ICF løsninger og Aquapanel. Inngår i Weber Fiberpuss system
weber silco render VG, VGE Hvit: 55366360. Pigmentert: 55366341 Sluttpuss på silikonharpiksbasis til innen- og utendørs bruk. Kornstørrelse 1,5 mm. (1,0 og 2,0 mm er bestillingsvare). Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart. Tidligere weberpas Silikonharpikspuss
weber silco paint VGE Hvit: 55366413. Pigmentert: 55366394 Maling på silikonharpiksbasis til innen- og utendørs bruk. Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart. Tidligere weberton Silikonharpiksmaling.
weberpas FlexiGuard 20 kg VG 48118662 Grunnpuss og sparkelmasse til Weber VentiGuard. Benyttes sammen med webertherm 117 Armeringsnett
Lister og profiler VG, VGE   Det benyttes hjørnelister, dilatasjonsfuger, vinduslister og fugebånd til systemet. Ta kontakt for en fullstendig liste eller se vår Monteringsveileder for VentiGuard.

Weber Cultural Heritage

Weber er opptatt av å bevare den kulturelle bygningsarven og har utviklet en egen internasjonal webside som presenterer noen av våre referanser og løsninger. Besøk siden her.

Pussveiledninger

Weber har produkter for både muring og pussing av tegl. Det estetiske uttrykket varieres ved bruk av alt fra farget murmørtel, til bruk av ulike puss teknikker.
Les mer her. 

Dokumentasjon

Send eller last ned