Rehabilitering av eldre murverk - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Webers rehabiliteringssystemer - puss på mineralske underlag

Løsningsfordeler

  • Tilpasset underlaget (tegl, porebetong, eldre betong, lettklinker)
  • Kvalitetssikrede produkter
  • Tradisjonelt uttrykk
  • Tradisjonelle sluttprodukter

Til rehabilitering av eldre teglmurverk og konstruksjoner av naturstein, betong, porebetong etc. bør det i størst mulig grad benyttes tilsvarende produkter som opprinnelig ble brukt. Dette innebærer for bygninger fram til 1900-tallet mørtler basert på kalk og naturlig hydraulisk kalk.

Velg løsning i dropdown menyen til venstre

Om løsningen

Bruksområder

  • Nybygg
  • Rehabilitering
  • Hele Norge

Webers rehabiliteringssystemer

Introduksjonen av sement tidlig på 1900-tallet har utviklet seg via tradisjonelle kalk/sementmørtler til dagens høyteknologiske blandinger. Lokale byggetradisjoner og -metoder gjør rehabiliteringsjobben til et unikt prosjekt, og hvert bygg må vurderes for seg; byggeår, materialer, rehabiliteringshistorikk. Og ikke minst geografi.
Webers brede produktportefølje gir muligheter for slike tilpasninger til hvert enkelt bygg. Mørtlene er komponert og tilpasset med hensyn på bindemiddel, fasthet, kvalitet og holdbarhet. Dette gir sikkerhet i alle ledd av prosessen og sikrer bevaring av eldre bygningsmasse for framtidens generasjoner.

Valg av materialer
Teglmurverkets alder og beskaffenhet bestemmer hvilke typer mørtler som skal benyttes. Meget generelt skal det i bygg før ca 1910 benyttes kalkmørtler (Hydrauliske kalkmørtler) og i bygg opp til 50-tallet skal det benyttes svakere KC-mørtler. For nyere teglbygg kan det benyttes standard KC-mørtler og evt Weber Fiberpussystem. For en slagregnstett puss skal det benyttes tre sjikt bestående av grunning, grovpuss og sluttpuss. Sluttbehandlingen skal tilpasses pussmørtlene, byggherres krav og byggets plassering. weberton 303 Silikatmaling er et meget godt valg som siste sjikt evt som et beskyttende 4. sjikt. Generelt skal all eldre plastbasert maling fjernes før det gjøres utbedringer. Vær oppmerksom på gode sokkelløsninger, vindussålebenker og beslag.

Produktene
For riktig oppbygging og sammensetning av pussvariantene; se vår pussveileder. Det benyttes kalk- og lysekte mineralske og uorganiske pigmenter.

Relaterte produkter

Produkt NOBBnr. Beskrivelse
Rødvig Kulekalk 49408974 Våtlesket kalk produsert på tradisjonell måte. Langtidslagret i kule i 1-3 år. Benyttes til alle tradisjonelle kalkarbeider, kalkvann, slemming, hvitting, puss og muring. Blandes med egnet tilslag.
webercal 109 Hydraulisk Kalkgrunning 23817430 Hydraulisk kalkmørtel til grunning. Tilsvarende NHL5. KKh 10/90/500. 0-3 mm. Pumpbar.
webercal 158 Hydraulisk Kalkmørtel grov (med fiber) 44687875 Hydraulisk Kalkmørtel til grovpuss. Inneholder fiber for redusert svinn. Tilsvarende NHL 3,5. KKh 15/85/650, 0-4 mm, fiber. Pumpbar
webercal 159 Hydraulisk Kalkmørtel grov (uten fiber) 52247353 Hydraulisk Kalkmørtel til grovpuss og muring. Velegnet til natursteinsmurer. Tilsvarende NHL 3,5. KKh 15/85/650, 0-4 mm. Pumpbar.
webercal 148 Hydraulisk Kalkmørtel 23817448 Hydraulisk Kalkmørtel til grovpuss og muring av tegl. KKh 15/85/650, 0-3 mm. Pumpbar.
webercal 152 Hydraulisk Kalkmørtel Fin 23847494 Hydraulisk Kalkmørtel til finpuss. Tilsvarende NHL 2. KKh 20/80/600, 0-1 mm. Pumpbar.
webercal 246 Kalkmaling Våt 44580018 Hydratkalk-basert maling. Kalkekte pigmenter. Ekstra god vedheft. Tilsatt midler for forbedret vedheft, mindre smitting og holdbarhet uten å tape kalkmalingens egenskaper. Leveres i 99 standardafeger, se Weber Fargekart. Leveres også i tradisjonelle mur-by farger.
webercal 249 Kalkmaling 23817513 100% ren kalkmaling for innvendig bruk og til middelalderkirker. Kalkekte pigmenter. Ferdig blandet. Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart. Leveres også i tradisjonelle mur-by farger.
webercal 242 CD-maling (Hydraulisk Kalkmaling) 27068402 Maling basert på hydraulisk Kalk. Tilsettes vann før bruk. Kalkekte pigmenter. Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart. Leveres også i tradisjonelle mur-by farger.
weberton 303 Silikatmaling Hvit: 46273144. Pigmentert: 23852551 Maling basert på silikat. Svært dampdiffusjonsåpem. Uorganiske/kalkekte pigmenter. Tilfredsstiller DIN 18 313, 2.4.1. Leveres i 99 standardfarger, se Weber Fargekart. Leveres også i tradisjonelle mur-by farger.
weberton 301 Silikatgrunning 23852502 Grunning som benyttes til grunning av underlag og tynning av 303 Silikatmaling. Kan også benyttes som forsterking av porøs puss og som sluttbehandling. Tilfredsstiller DIN 18 313, 2.4.1
Weber BI-væske/Vannstopp 26257238 Kaliumsilikat, primer og seis til sårkanter.

Weber Cultural Heritage

Weber er opptatt av å bevare den kulturelle bygningsarven og har utviklet en egen internasjonal webside som presenterer noen av våre referanser og løsninger. Besøk siden her.

Pussveiledninger

Weber har produkter for både muring og pussing av tegl. Det estetiske uttrykket varieres ved bruk av alt fra farget murmørtel, til bruk av ulike puss teknikker.
Les mer her. 

Dokumentasjon

Send eller last ned