Akershus festning - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Akershus festning

Akershus Festning har siden 2007 vært gjennom en omfattende sikringstiltak. Flere ustabile festningsvegger har blitt revet og gjenoppbygget for å gi ny stabilitet. Hver sommer har en ny del blitt restaurert ved hjelp av historisk riktige materialer og prosedyrer. Et ekspertteam har jobbet med disse arbeidskrevende prosessene, inkludert fjerning av store blokker og bruk av naturlige hydrauliske kalkmørtler (NHL). Disse omfattende tiltakene er gjort i regi av og iht retningslinjer utarbeidet av Nasjonale Festningsverk.

Galleri

Restaureringen følger retningslinjene i Nasjonal Verneplan beskrevet av Nasjonale Festningsverk.

Festningen omfatter 21 bygninger, de fleste av dem murbygg som opprinnelig ble bygget - og fortsatt brukes - som militære kontorer. De mest fremtredende er festningen og slottet selv. Disse kan dateres helt tilbake til år 1299. Restaureringsarbeidet omfatter både bygninger og de massive festningsmurene som omgir de eldste delene. Vanlig slitasje, feilaktig brukt reparasjonsmateriale og mangel på vedlikehold har resultert i slitte bygninger og konstruksjoner med fare for at stein og mørtel faller ned.

Det var flere skadebilder på festningen. Feilaktig brukt maling på bygningene har ført til sprekker og avflassing. De massive natursteinsveggene og teglsteinsveggene er restaurert tidligere, men da med sementbaserte materialer som gjorde fugene vanntette og fanget fuktighet inni veggene. Dette har ført til at store mengder kalkmørtel er vasket ut og nedbrytning av kalkfuger og som i sin tur har gitt ustabile vegger. Da fugene ble åpnet, ble det avdekket kalk i oppløsning dypt inn i konstruksjonen. Dette har resultert i steiner som har løsnet fra murene, utbuling av vegger og vegger som kollapser.

En grundig undersøkelse avslørte hulrom i veggene totalt rensket for kalkmørtel. Som resultat har noen vegger blitt injisert med kalkbasert injeksjonsmasse, mens andre har blitt revet og gjenoppbygget med kalkmørtel. I løpet av denne prosessen har hver eneste stein blitt nummerert og fotografert for å sikre det historiske utseendet på veggen. Ved gjenoppbygging av veggen er de synlige steinene satt sammen på rett plass som i et puslespill. På grunn av værforholdene er arbeidet bare mulig i sommermånedene. Kalkarbeidene starter i april og slutter i august og dette gir en god herdeperiode slik at mørtelen tåler frost om vinteren.

Restaureringen følger retningslinjene i Nasjonal Verneplan beskrevet av Nasjonale Festningsverk. Bygningene er oppgradert innvendig og utvendig med mørtler basert på Naturlige hydrauliske kalkmørtler (NHL) og svake kalksementmørtler der det er hensiktsmessig. Det er valgt farger og maling i tråd med byggeår og originale materialer. Dette betyr en omfattende bruk av kalk-baserte materialer. Produktet som er brukt i natursteinsveggene: weber.cal 158 Hydraulisk Kalkmørtel Grov. Til flere av de andre bygningene er det brukt mørtler fra Webers serie med Hydrauliske kalkmørtler og tilhørende sluttbehandling.

Christian Borhaven, Forsvarsbygg

Akershus festning er et av Norges mest verdifulle monumenter, og har vært sentralt for landets vekst og utvikling i 700 år. Det er fortsatt hovedkvarter for det norske forsvaret, i tillegg til å være en populær kulturarena og rekreasjonsområde for turister og innbyggere i Oslo.

Relaterte produkter

webercal 158 Hydraulisk Kalkmørtel Grov MF

webercal 158 Hydraulisk Kalkmørtel Grov MF

Fabrikkfremstilt tørrmørtel basert på naturlig hydraulisk kalk, hydratkalk og med fingradert knust dolomitt samt natursand. Mørtelen har høyere try...