Den Blå Brygge - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Den Blå Brygge

Puss på Weber Luftet Kledning i blåbyen Sortland, Vesterålen. 

Tekst og foto: Trond Opstad

Galleri

En betydelig ansiktsløftning

Sortland har bystatus kun tilbake fra juni 1997, men vokser raskt. Mange mener at byen trenger en estetisk og miljømessig opprusting og en klarere identitet. I 1998 lanserte kunstneren Bjørn Elvenes ideen om å male byen Sortland blå. Sortland kommune igangsatte et pilotprosjekt der målsettingen i prosjektet bl.a. var å fornye og forbedre det offentlige rom og binde sammen et uryddig formuttrykk. Etter dette har en rekke hus og bygninger blitt malt i blåfarger og gitt byen en ny karakter. 

Et signalbygg med lang historie

- I Sortland er dette et signalbygg med lang historie. Det er flott at den nå er oppgradert med ny fasade og i ny farge, påpeker Ken Magne Kristoffersen i Mur & Malerteknikk AS som var utførende for arbeidet. 

Prosjektinformasjon

Murarbeider: Mur & Malerteknikk AS