Fjordnært på Fornebu - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Fjordnært på Fornebu

Med bare en strand som skiller de fem byggene fra fjorden, er Rolfsbukta Terrasse noe helt annerledes på Fornebu.

Tekst og foto: GAUTE B. IVERSEN

Du skal være godt kjent for å kjenne deg igjen på den tidligere flyplassen på Fornebu. Snart 20 år etter at siste fly lettet, er området bygd helt om. Med sitt særegne utseende skiller blokkene i Rolfsbukta Terrasse seg fra de andre prosjektene i området.

- Det blir en veldig fin og fasade med Webers Ventiguard. Vi har vært med i hele prosessen fra prosjekteringen og valg av løsningen til utførelse, forteller Tommy Hilstrøm i Hilmatis AS.

De har hatt jobben med fasadene og pussingen av de nye boligene. Arbeidene startet sommeren 2016 og var ferdige til innflytting i januar 2017.

Heldige med været

Den milde vinteren på Østlandet gjorde at arbeidet gikk lettere enn normalt i den kalde årstiden.

- Vanligvis er det vanskelige og krevende å jobbe med fasader om vinteren. I år var vi heldige og fikk en mild, men våt vinter, sier han. De fem husene inneholder til sammen 72 leiligheter. Nesten alle har lys og uteplass på begge sider og har gode solforhold. Det er også lagt vekt på å skape gode, felles uteområder på prosjektet.

- Å bruke Ventiguard her har vært veldig vellykket. Det krever en litt annerledes oppbygging av veggen, men når vi kommer tidlig inn i prosjektet kan vi påvirke slik at resultatet blir optimalt, sier Hilstrøm. Rolfsbukta Terrasse er det største prosjektet hvor det er brukt Ventiguard på Østlandet.

-Hilmatis AS er blant de mest erfarne i bransjen. De kan det de driver med og det er tydelig når man ser resultatet her, sier Per-Stian Olsen i Weber.

Prosjektinformasjon

Rolfsbukta terrasse

Byggherre: Rolfsbukta Utvikling AS

Entreprenør: Vedal Entreprenør

Arkitekt: Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS

Murarbeider: Hilmatis AS

Produkter: Weber Ventiguard-system

Relaterte produkter

Weber VentiGuard

Weber VentiGuard

To trinns tetting av fasaden sikrer god lufting og drenering. Weber VentiGuard er vår raskeste, rimeligste og mest rasjonelle fasadeløsning.