Historisk rehabilitering av Universitetet i Oslo - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Historisk rehabilitering av Universitetet i Oslo

Statsbygg har igangsatt rehabilitering av Universitetet i Oslo: Domus. 13 000 kvm fasade med historie tilbake til 1841 skal utbedres - med Weber mørtler.

TEKST OG FOTO: Trond Opstad

Galleri

Utvendig renovering avfasader

I tillegg til innvendig istandsetting av Universitetet i Oslos sentrumsbygninger, har Statsbygg igangsatt utvendig renovering avfasader og tak for Domus Media, Domus Biblioteca, Domus Academica, Gymnastikkbygningen og Professorbygningen.

Sentrumsbygningene ved Universitetet i Oslo (UiO) ble planlagt og bygget i perioden 1841 til 1852 og representerer det fremste av sin tidsarkitektur. Utvidelsen med Universitetets Aula ble utført i 1911. I 2001 ble sentrumsbygningene med tilhørende hage og plass i sin helhet fredet av Riksantikvaren. Bygningsmassen skal nå føres tilbake til sin opprinnelige stil. De skal også oppgraderes til et moderne, funksjonelt undervisnings- og kulturbygg, i tillegg til å fylle dagens krav til bl.a. inneklima. Rehabiliteringen skal videre gjøres på en slik måte at byggene bevares for kommende generasjoner som en av de viktigste symbolene på landets statsdannelse. Det har vært et tett samarbeid mellom UiO, Riksantikvaren og Statsbygg for å finne løsninger som alle parter kan akseptere og som sikrer en hensiktsmessig bruk av bygningen i fremtiden.  

Fire års forberedelse

– Valget av mørtler fra Weber er et resultat av samarbeid og en god dialog, forteller Margrethe Moe, teknisk konservatorhos A.L. Høyer som er rådgivende ingeniør i firmaet byggeteknikk. Moe har bred praktisk erfaring innenfor fagområdet murmaterialer. Hun er på et av sine utallige besøk på byggeplassen. I dag møtes hun og siv.ing. Camilla Sandem Dhelie fra Weber. Det skjer ofte.

– Hvor lang tid brukte du på dette prosjektet før valg av mørtelleverandør ble gjort, spør Sandem Dhelie, som arbeider med små og store rehabiliteringsoppdrag.

– Det har vært en rekke rådgivere involvert. Dette er et langsiktig og meget stort prosjekt. Vi har arbeidet i fire år før den praktiske jobben starter. Murmester Terje Bergerud har sydd sammen en komplett beskrivelse fra alle rådgiverne. I prosjektet er den daglige oppfølgingen av arbeidet er todelt. Prosjektleder er Sivilarkitekt Anne Bolneset, Terje Bergerud har ansvaret for endrings­meldinger og jeg er ute og følger opp det praktiske arbeidet. På det meste har 10 personer fra A.L.Høyer vært involvert. I forarbeidet fjernes først malingen, så tar vi mange prøver som analyseres ned til ”mikronivå”. Da avsløres den tekniske tilstanden tilpussen- og hva den består av. Etter dette starter prøveprosjekt-fasen -et trinn som dessverre mange hopper over, sier Moe. Hun forklarer at da prøves ulike pussoppbygginger og produkter, for å finne riktig overflatestrukturog farge og metoder for utbedring. I denne fasen tester man også vedheft. På et så stort prosjekt er dette omfattende og tar lang tid. I disse dager starter vi testingen av fintrekk som skal benyttes på Aulaen, i tillegg til ulike kalkmalinger.  

Uheldige rehabiliteringer

– Problemet her og ved de fleste restaureringer, er at underlaget ikke er ensartet. Vedheft mellom tegl og puss er den svake sonen. Eksempelvis faller pussen fra 1844 ned, det samme gjør dessverre også pussen fra 1990. Veggene er i en sørgelig forfatning etter flere uheldige rehabiliteringer. Derfor må alle slike ødelagt steder kartlegges, eksponeres og mekanisk bearbeides, forklarer hun. Og likevel må hun gå varsomt frem. Bare nødvendige utbedringer skal gjøres.

– Dette er bygninger som er fredet. Utgangspunktet er å ta vare påmest mulig. Jeg må ta valg jeg mener er riktige. Min og vår lojalitet ligger i å velge riktige løsninger og materialer i forhold til det opprinnelige utgangspunktet som et kulturminne, påpeker Moe.

Tilbake til kalk

– Du er nå inne i ditt femte arbeidsår med UiO som prosjekt. Weber er valgt som leverandør av mørtler til et av norgeshistoriens størsterehabiliteringsprosjekter. Hva fikk deg til å velge våre fremfor konkurrerendeprodukter? Sandem Dhelie er opplagt nysgjerrig på dette.

– Jeg kan kun beskrive hvilke egenskaper produktet skal ha og vurderede produkter som utførende entreprenør ønsker å benytte. At de valgte Weber skyldtes nok en rekke grunner. Dere har riktige produkter, mener også villige til å endre på resepter når det er ønsker om det. Dessuten er dere fleksible. Spesielt vil jeg fremheve svært god oppfølging. Det er uvurderlig ved prosjekter som dette, sier teknisk konservator Margrethe Moe.

Prosjektinformasjon

Utbygger: UIO/ Statsbygg
Arkitekt: Thorendal as, Malercompagniet as
RIB: A.L. Høyer as

Relaterte produkter

webercal 109 Hydraulisk kalkgrunning

webercal 109 Hydraulisk kalkgrunning

Til grunning ved rehabilitering og pussing av svake underlag.

webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel

webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel

Til grovpussing, murarbeider og reparasjoner på eldre pussede/ murte underlag.