Holdbar fasade - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Holdbar fasade

Da det åtte år gamle porebetonghuset begynte å gå i oppløsning, slå sprekker og viste seg å være skjevt, ble løsningen å kle det med VentiGuard Extreme.

Tekst og foto GAUTE B. IVERSEN

Galleri

Behov for rehablilitering

Hele fasaden måtte repareres da den ganske nye eneboligen begynte å slå sprekker, murpussen falt av og vann trengte inn. Behovet for en total rehabilitering av fasaden ble fort ganske prekær. Valget falt på VentiGuard Extreme på grunn av det fuktige vestlandsværet.- Dessverre var det mye ved dette huset som var dårlig allerede fra starten. Veggen var ikke i lodd, beslag var feil montert og det var brukt porebetong som ikke tåler det klimaet vi har i denne delen av landet, forteller murmester Terje Dyngeland.

Fuktighet

Store deler av fasaden hadde fått problemer med frostspreng og fuktighet. Veggen var også ganske skjev, med ni centimeter avvik i lodd. Mye av skjevheten kom på grunn av ujevnt påført puss. - Det var dessverre arbeid på dette huset som ikke var håndverksmessig utført. Mye av pussen var ujevnt påført og det var mye bom som måtte pigges ned før vi kunne begynne ,forteller han. En av utfordringene under arbeidet var å få lektene til å sitte. Flere typer skruer ble forsøkt for å finne en type som hadde stor nok uttrekksverdi. - Lektene som holder platene i VentiGuardsystemetskal tåle stor vekt når pussen skalpå. Derfor var det viktig å finne noe som kunneholde i det materialet veggene er bygget av,sier Dyngeland.

Nye beslag

Rundt alle vinduer er det skåret plass til nye beslag og lekter. Det er laget ordentlig dryppkantog sørget for at fuktigheten kommer utav veggen. - Noe av problemet her var at fuktigheten ikke kom ut av veggen. Nå er det laget slik at fuktigheten kommer ut og ikke skaper fremtidige problemer, forteller Dyngeland. Helt ned på sokkelen er det gjort utbedringer. Pussen på sokkelen ble pigget ned og gjort på nytt for å sørge for at huset står mot påkjenningene. - Jeg er veldig fornøyd med det arbeidet som er gjort og den løsningen som er valgt. Da vi kjøpte huset hadde vi ingen aning om problemene som ventet, men nå føler vi oss sikre på at vi har fått vegger som tåler klimaet og holder seg pent i mange år fremover, sier huseier Kevin Donovan.

F A K T A

MURARBEID: Murmester Dyngeland AS
WEBERPRODUKTER: Weber VentiGuard Extreme fasadesystem

Relaterte produkter

Weber VentiGuard Extreme

Weber VentiGuard Extreme

To-trinns tetting, slagregnstett puss og estetiske variasjoner gjør Weber VentiGuard Extreme til vårt mest robuste og fleksible fasadesystem.