Ila skole i ny drakt - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Ila skole i ny drakt

Verneverdige Ila skole fra 1916 har gjennomgått en fullstendig utbedring av alle fasader. På de 3.500 m² pussede flatene er det brukt hydrauliske kalkmørtler.

TEKST OG FOTO: Trond Opstad

Galleri

Hydrauliske kalkmørtler er brukt på de 3.500 m² pussede flatene.

Ila skole var i sin tid den største skolen i Oslo. I regi av Undervisningsbygg Oslo KF utføres utbedringsarbeider på alle fasader og tak ved skolen. Arbeidene omfatter utbedring av puss og malingsarbeider, utbedring av tak med tilhørende konstruksjoner samt utskifting av vinduer og dører i tilknytning til fasaden. Byggherren betegner resultatet som slående bra. Ved gjennomføringen av prosjektet måtte det tas hensyn til at skolen var i drift.  Murmesterbedriften XK Mur & Puss AS har hatt ansvaret for alt mur- og pussarbeid ved utbedringsarbeidet. Selskapet, som arbeider over hele Østlandet, har 25 ansatte hvorav 21 mann arbeider ute. To av disse er murmestre. På byggeplassen treffer vi prosjektleder Beslim Kadrijaj og murmester Geir Jahren.

– Her hang murpussen i laser, og en totalrehabilitering var nødvendig. Vi har fjernet alt løst, inklusive alle løse steiner, som er murt inn på nytt. Alle glatte flater er fullstendig renset og pusset med kalkmørtel, forteller Kadrijaj og Jahren. De legger til at fasaden totalt er på ca 7.500 m² mens 3.500 m² utgjør pussede flater.

Hydrauliske kalkmørtler

– Etter en fullstendig rensing, er overflatene grunnet med Weber.cal 109 Hydraulisk . Hovedpussen er en Weber.cal 148 Hydraulisk Kalkmørtel, deretter er det påført Weber.cal 152 Hydraulisk Kalkmørtel Fin. Kalkmørtler trenger mer bearbeiding før vi får den på veggen. Derfor har vi utviklet en annen type blandeprosess for å få den slik vi ønsker. Weber har gjort en bra oppfølging hele veien og blant annet skaffet til veie en annentype mørtelpumpe. Underveis i arbeidet har dessuten Mur-Sentret tatt prøver regelmessig. Resultatet er blitt en veldig bra puss med god vedheft, vi er meget fornøyd med sluttresultatet, fastslår Beslim Kadrijaj og Geir Jahren.

Prosjektinformasjon

Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF
Murarbeid: Murmesterbedrift XK Mur & Puss AS
Weber produkter: Weber.cal 109 Hydraulisk Kalkgrunning/ Weber.cal 148 Hydraulisk kalkmørtel / Weber.cal 152 Hydraulisk Kalkmørtel Fin

Relaterte produkter

webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel

webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel

Til grovpussing, murarbeider og reparasjoner på eldre pussede/ murte underlag.

webercal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin

webercal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin

Tynnpuss av hydraulisk kalkmørtel der det kreves en slett og jevn overflate.