Norges første ungdomsskole med passivhusstandard - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Norges første ungdomsskole med passivhusstandard

Marienlyst skole er nominert til Årets Bygg. Vi siterer jurymedlem Gustav Pillgram Larsen som sier at prosjektet ”er landets første passivhusskole, som allerede har blitt et forbilde­prosjekt med stor overføringsverdi”. Weber har levert både Weber VentiGuard Extreme til fasaden, diverse murmørtler og løs Leca som tilbakefylling/ isolasjon.

Tekst: Trond Opstad og Foto: Johs Bøe

Weber VentiGuard Extreme og Fiberpuss-system

"Den nye skolen ligger sentralt i Drammen i direkte tilknytning til Marienlyst Idrettspark, som bl.a. omfatter flere store idrettsanlegg, idrettshall og Drammensbadet. Valget om å oppnå passivhusstandard ble først tatt etter byggestart og man oppjusterte energiambisjonen betraktelig. Bygget har minimalt energiforbruk som følge av svært god isolering, meget god vinduskvalitet og effektive styrings- og varmegjenvinningssystemer. Arkitekten har hatt høyt fokus på arealeffektivitet; skolen er et kompakt bygg med alle skolens funksjoner samlet i en enkel bygningskropp på 50m x 40m over tre etasjer med kapasitet på ca. 500 elever."

Arkitektur

Skolen vil bruke 75 prosent mindre energi enn det som hittil har vært vanlig og omtales i bladet Arkitektur som Norges mest miljøvennlige skolebygg. Merutgiftene har vært på 8 millioner kroner for å få til passivhusstandard. Enova har gitt en støtte på 4,8 millioner kroner til dette. Weber har levert en rekke forskjellige produkter og løsninger i dette spennende prosjektet.

Løs Leca

– Utvendig er det benyttet 1.800 kubikkmeter Løs Leca som tilbakefylling mot grunnmur. I tillegg er det levert ca 1.600 kubikkmeter til gulv på grunn. Som kjent har dette materialet svært gode isolerende egenskaper, forteller Roger Estensen, salgsingeniør i Weber.

Fasade

Weber har ved salgsingeniør Per Stian Olsen gjort en betydelig oppfølging underveis i byggeperioden, både for fasaden på ca 1.300 kvm og teglarbeidet på 400 kvm. Viktige bidrag har vært opplæring av murerne i fasadesystemet, fremstilling av fargeprøver i.h.t. fargevalg og på en rekke områder bidratt til å sikre best mulig kvalitet i ferdig fasade.

– Prosjektet har ved sin arkitektur også vært krevende, da store åpne veggfelt kombinert med glass og mørk silikatpuss, fargekode NCS-S 7500 N, stiller store krav til utførelse. Og ferdig fasade står i dag meget bra. En stor honnør til Murmester Svein Roar Andersen AS for en meget bra utført jobb! sier salgsingeniør Per Stian Olsen i Weber.

Marienlyst skole har en kapasitet på 504 elever og blir en kompakt byskole som beslaglegger minst mulig av tomtens areal. Universell utforming er en selvfølgelighet. Bruttoarealet inkl. utomhusområder er 6.500 kvm. Ungdomsskolen ble åpnet i august 2010

Prosjektinformasjon

Arkitekt: divA Arkitekter
Totalentreprenør: OBAS AS
Murarbeid: Murmester Svein Roar Andersen AS
Byggherre: Drammen Eiendom - KF Prosjektledelse
Weber produkter: Weber Luftet kledning, Løs Leca og Weber Murmørtel til teglfasade