Vardøhus Festning - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Vardøhus Festning

Vardøhus er verdens nordligste festning. Den lille festningen er bygget med lokal stein og har blitt kalt Norges grensepost mot øst og er et kraftig norsk symbol. Under den andre verdenskrig hadde Vardøhus det norske flagget oppe lenger enn noen annen av våre festninger, frem til kommandanten ble arrestert 9. november 1940.

Galleri

Røtter helt tilbake til tidlig 12-tallet

Vardøhus festning er formet som en 8-kantet stjerne. Det ble opprinnelig bygget for å markere Danmark-Norges suverenitet i nord, og for å sikre vern av Vardø by. Det som i dag står igjen er den siste av tre festninger i området, og har røtter helt tilbake til tidlig 12-tall. Den eksisterende festningen er bygget av lokal stein og ren kalkmørtel og dateres tilbake til 1734-1738.

Selv om festningen er bygget med naturstein, har årelang slitasje og mangel på vedlikehold gjort rehabilitering helt nødvendig. Uten vedlikehold vil naturen tilslutt kreve sin rettmessige plass. Og selv i dette kalde klimaet uten trær, vil den sparsommelige vegetasjonen fine ly tett inn på veggene. Over tid vil dette medføre at røttene tar opp fuktighet som fryser om vinteren og ødelegge mørtelfugene. Hovedproblemet er imidlertid tidligere reparasjoner der stive og sprø sementbaserte materialer ble brukt. Dette har over tid skapt sprekker og åpninger som gjør at vann trenger lettere inn i konstruksjonen. Nedbryting av kalkmørtel fra innsiden har gradvis destabilisert veggene og resultert i løse steiner og fare for kollaps.

Rehabiliteringsprosjektet

Vardøhus er, som alle norske festninger regulert av en nasjonal vedlikeholdsplan. Dette er det viktigste verktøyet for å sikre grundig vedlikehold, bruk, restaurering og renovering. Ved utbedring av festningen har man fulgt disse retningslinjene som er utviklet av Nasjonale Festningsverk . Veggene ble revet og bygget opp igjen. Det ble tatt bilder før riving, og hver eneste stein ble gitt et nummer. Ved gjenoppbygging ble steinene satt sammen som et puslespill. Til gjenoppbyggingen er det bare brukt rene og naturlige materialer, blant annet våt lesket kalk og lokal sand.

Christian Borhaven/ Forsvarsbygg

Vardøhus festning er verdens nordligste festning og har vært en grensepost mot øst siden 1733. Borgen er bygget med stjerneformede bastioner.

For mer informasjon om festningens historie, sjekk Wikipedia