Weber VentiGuard Extreme over Byen - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber VentiGuard Extreme over byen

Eitilstad borettslag ligger flott over Oslo innerst i Kværnerdalen. De to høyblokkene får en pusset fasade. - Så store fasader stiller store krav til planlegging og tekniske løsninger. Derfor er det en trygghet for oss å ha muligheten til å få teknisk bistand fra Weber, sier Christian Grønning fra utførendefirmaet Nordisk Facade.

 Tekst og foto: Gaute B. Iversen 

Galleri

4.000 kvadratmeter Weber VentiGuard Extreme som blir pusset med Weber Fiberpuss-system.

Innerst i Kværnerdalen, over det gamle industriområdet reiser det seg to 11 etasjer høye boligblokker. Leilighetene får store glassflater, balkonger og plasseringen er tilpasset slik at solforholdene blir best mulig. Fasadene på boligblokkene består av 4.000 kvadratmeter Weber VentiGuard Extreme som blir pusset med Weber Fiberpuss-system.

- Dette er det største prosjektet vi har gjort i Oslo, forteller Christian Grønning i Nordisk Facade som gjør pussjobben på fasaden. Selskapet er godt etablert i Danmark og har hatt flere prosjekter på Sørlandet, blant annet pussingen av bygningene i Kaptein Sabeltanns verden i Dyreparken i Kristiansand.

Sluttpuss i én omgang

Fasaden skal pusses i to farger. Overgangen mellom de to fargene er en krevende del av prosjektet.

- Så store fasader stiller store krav til planlegging og tekniske løsninger. Derfor er det en trygghet for oss å ha muligheten til å få teknisk bistand fra Weber, sier han. Særlig er det viktig at sluttpussen blir gjort i én omgang pr. plate for å unngå skjøter og overganger.

- Så store flater og flere farger krever at man utfører pussingen litt annerledes. For oss i Weber er det interessant og viktig å bidra til ideer og løsninger for å få til et best mulig prosjekt, sier salgsingeniør Per Stian Olsen i Weber.

Prosjektinformasjon

Totalentreprenør: Peab
Murarbeider: Nordisk Facade
Byggherre: USBL Utbygging AS