Weber Saint-Gobain - Official website of the company

FAQ

Vi i Weber ønsker vi at våre produkter skal brukes på riktig måte, for det er da de gir det beste resultatet, og det er da du som kunde blir fornøyd. Under finner du noe ofte stilte spørsmål med tilhørende svar. Ta også gjerne kontakt med vårt kundesenter der erfarne ingeniører står kostnadsfritt tilgjengelig for alle våre kunder, både profesjonelle og selvbyggere.

Pipe - Trenger jeg t-røret?

T–røret er en pipeforing påmontert røyrørsinnføring. Dersom du kan bruke et toppmontert ildsted er det en fordel med T-røret. Du kan da spare deg for arbeidet med å anbore pipeforingen i ettertid.

Pipe - Hvor tykk må brannmuren ved ildstedet være?

Brannmuren som skal beskytte bakenforliggende vegg skal min. være 10 cm og kan mures i Leca. Luftespalte må etableres om ikke ildstedets dokumentasjon sier noe annet.

Gulv - Hvor tykk overdekning trenger jeg over vannrørene?

Minimum overdekning av varmerør er 30 mm.

Gulv - Hvilken støpemasse skal jeg bruke i badegulvet?

Et egnet produkt for støping av badegulv er Weber Støpemørtel Bad. Den kan belegges raskt og det kan enten brukes underliggende eller overliggende membran.

Gulv - Kan jeg sparkle på de gamle flisene?

De gamle flisene må vaskes med kraftvask for avfetting, gjerne rubbes for så å primes med Weber.floor 4716. Deretter er det klart for sparkling. Husk at sparkelmassene skal dekkes med membran i våtrom.

Grunnmur - Hva slags blokk skal jeg velge i ytterveggen? Hvor godt isolert kjellervegg må jeg ha?

De reviderte forskriftene stiller krav om en U - verdi på 0,18 W/m2K, dvs enten en Leca Iso 35 blokk eller en Leca Iso 30 blokk som tilleggsisolere med 5 cm. Et alternativ er å benytte seg av ”omregningsmodellen” . Da kan du regne med et minstekravet til isolasjon hvor U - verdien er 0,22 W/m2K. Det kan da benyttes en Leca Isoblokk 30 cm. Eller en Leca Isoblokk 25 cm med 5 cm tilleggsisolasjon.

Grunnmur - Jeg skal tilleggsisolere kjelleren innvendig. Skal jeg bruke vindsperre mot muren?

Nei vi anbefaler å poretette/slemme muren innvendig før den lektes og isoleres.

Grunnmur - Skal jeg bruke dampsperre?

Dampsperre anbefaler vi ikke brukt under terreng.

Etasjeskille - Jeg skal ha en hybellelighet i underetasjen. Hva slags dekkeløsning skal jeg velge?

Byggeforskriftene stiller krav om støydemping mellom boenheter. Dette kan løses ved å bygge opp etasjeskilleren slik som figuren viser. Husk at for å få til et godt lydskille er det veldig viktig at alle tilstøtende detaljer utføres riktig.

Pipe - Hvor mange ildsteder kan jeg koble til en Venti pipe?

Med tilluft via kanalene i pipa kan du koble til 2 ildsteder. I tillegg kan det monteres flere, men da med frisklufttilførsel via rommet.