Ordliste - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Ordliste

Forklaring på ord og uttrykk.

Armering

Forsterkning av murverket for å forhindre sprekkdannelser, ved hjelp av tynne stål- eller jern «stenger». For Leca muring er det aktuelt med armering i både U-blokk, Såleblokk og i enkelte horisontale mørtelfuger.

Avretting

Oppretting av toppen på U-blokkskiftet.

Bevegelsesfuge

Spalte i muren som tettes med et elastisk materiale, f.eks. silikon, som gjør at muren kan bevege seg litt, og derved forhindre sprekkdannelser.

Finpuss

Fingradert ferdigmørtel emballert i sekker. Brukes som finish på loddpussede vegger – før maling/ tapetsering.

Flaskeskift

Blokkskift med lavere høyde enn normalblokk (25 cm). Brukes for å få riktig høyde på muren.

Flisebrett/flis:

Et lite pussebrett med skumgummi til å pusse flaten glatt/helt jevn.  

Flytesparkel

Selvutjevnende sementbasert sparkelmasse for enkel avretting av betonggulv og dekker.

Forband

Når blokker mer eller mindre overlapper blokkene under, kalles det forband. Hensikten er først og fremst å få et sterkere murverk, men forband har også en estetisk effekt.  

Forskaling

Støpeform for betong.

Frostfri grunn

Grunn som ikke påvirkes av frost/ tele, for eksempel fjell eller godt drenerende jordarter.

Fuge

Mørtellag mellom Leca blokker.

Fuktsperre

Plastfolie mellom deler av en konstruksjon for å hindre fukt å trenge gjennom.

Gulv på grunn

Se plate på mark.

Himling

Undersiden av en etasjeskiller.

Istøping

Fylle i med betong.

Jordtrykksarmering

Spesialarmering for Isoblokk 30 cm (Sikksakk-armering).

Kamstål/Kamjern

Armeringsstenger med en «kammet»/ ujevn overflate (betongarmering).

Kapillærbrytende

Materialer som ikke «suger» vann

Kjeller

Etasje mer eller mindre nedgravd på alle husets sider.

Knasteplast

Harde plastplater (Platon) til beskyttelse av for eksempel grunnmur og kjellergulv.

Laftestrimmel

Tynn glassvattstrimmel som benyttes sammen med Leca Isoblokk, legges i fugene mellom mørtelstripene.

Lananker

Et armert og istøpt skift som er sammenhengende rundt hele muren (f.eks. armert og istøpt U-blokk i toppen av en mur).

Liggefuge

Vannrett mørtellag mellom Leca blokker.

Loddpuss

En helt opprettet og plan pussflate.

Murkrone

Toppen av en murvegg

Mørtelstreng

Mørtel utlagt i tynne spor.

Omfordeling

Isolere én bygningsdel bedre enn kravet og en annen bygningsdel tilsvarende dårligere slik at summen allikevel gir godkjent isolasjon.

Plate på mark

En løsning der man bygger uten kjeller og setter huset «rett på bakken».

Puss

Overflatebehandling av murverk der mørtel påføres muren med brett, eller kastes på med murskje.

Pussavretting

Toppen av Leca mur eller Byggeplank som er gjort vannrett ved hjelp av betong.

Rettholt

Et rett høvlet bord f.eks. 23x98 mm med lengde 2-3 meter.Kan også være av aluminium

Salinger

Høyde- og retningsanvisning for utgraving av tomten.

Selvdrenerende

Et porøst, ikke-sugende materiale som f.eks. løs Leca, drensgrus etc.

Setning

Sammenpressing av jordlag slik at konstruksjonen synker litt ned i grunnen.

Skift

Blokkenes høyde + fugehøyde, for Leca vanligvis 25 cm blokkhøyde + 1 cm fugehøyde, altså 26 cm skifthøyde.

Skuring

Overflatebehandling der mørtel glattes/ jevnes ut med såkalt pussebrett.

Slemming

Enkel og selvbyggervennlig overflatebehandling der mørtel påføres med kost, i ett eller flere strøk.  

Spekkmuring

Blokker som er murt med mørtel både i vannrette og loddrette fuger. Fugen forsenkes normalt noe for å gi pene, markerte fuger.

Stabiliseringsnett

Jernnett som brukes for å stabilisere utlagt løs Leca, slik at du kan gå på den. Erstatter ikke armeringsnett.

Stopling

Overflatebehandling med gresskost som trykkes inn i fersk mørtel.  

Stussfuger

De loddrette fugene mellom blokkene.

Sverd

Langt, smalt stålbrett til jevning av puss over større område.

Svill

Treplanke oppå grunnmurstoppen som veggene på trehuset over festes til.

Såle

Konstruksjonen mellom grunnmuren og bakken/terrenget, for eksempel Leca Såleblokk.

Sårfylling

Utbedring av skade på blokker og dårlig fylte fuger.

Tatørr

Pussflate som har tørket noe. Settes fingertuppen mot pussen skal det kun bli små merker.  

Telefrigrunn

Grunn som ligger dypere enn frostnedtrengningen i løpet av vinteren.

Tilpasningsblokk

Leca blokk som er 10 cm høy. Dimensjon10x15x50 cm og 10x20x50 cm

Tiltakshaver

Byggherre/ eier av byggeprosjektet.  

Travel

Lite stålbrett til å bake/gni inn armeringsnettet med, eller stålglatte en overflate.  

U-Verdi

Måleenhet for varmeisolasjon.  

Underetasje

Ofte en halvveis nedgravet del av huset som benyttes til bolig, vanligvis med hovedinngang til boligen eller utgang til hagen.  

Utsparing

Åpning i murverket, for eksempel til vindu/dør.

Vindussmyg

Alle