Falt på en myk pute av Leca - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Falt på en myk pute av Leca

Tekst: Gaute B. Iversen - Foto: BYGGEINDUSTRIEN

Jon Hauge, salgssjef i Weber Leca, forteller at arbeidet var krevende og utfordrende. – Vi har aldri før gjort en jobb hvor alt fjernstyres, sier han.
En mobilkran ble brukt til å styre utleggingen av Lecakulene
Statens vegvesen fryktet at nordgående bru ville kollapse på grunn av rystninger i grunnen ved sprengning av sørgående løp. Derfor ble 2000 kubikkmeter Leca kuler blåst på plass under brua for å dempe fallet.

Skjeggestad bru på E18 ble sprengt lørdag. Sprengningen var meget vellykket, og brua falt mykt på en pute av 2000 kubikkmeter med Leca-kuler.

I begynnelsen av februar førte et kvikkleireras til at den sørgående brua på Skjeggestad på E18 ved Holmestrand i Vestfold kollapset. Grunnforholdene og faren for at brua skulle falle helt ned har gjort at ingen har vært inne i området siden raset.

Grunnforholdene var så usikre at Statens Vegvesen fryktet at nordgående løp også skulle kollapse av bevegelser i bakken når sørgående bru falt. 

- Under brua ble det lagt en pute med løs Leca. Puta var to meter tykk, 70 meter lang og like bred som brua. Denne puta skulle dempe fallet og redusere rystelser i leirmassene når broen sprenges, forteller salgssjef Jon Hauge i Weber Leca. 

Leca blåst på plass

Faren for ytterligere kollaps og den ustabile grunnen gjorde at alt arbeidet ble fjernstyrt. Via en slange på opptil 70 meter ble Leca-kulene blåst inn under brua. 

- Leca’en ble blåst inn under brua på vanlig måte, men for å redusere friksjonen og eventuelle problemer var det viktig å bruke en slange med færrest mulig skjøter, forteller han. Slangen ble holdt oppe og styrt med en mobilkran. Et seks meter langt stålrør med samme dimensjon som slangen var montert på enden for å få bedre styring på hvor kulene legges.

- Det er første gang vi har gjort en slik jobb hvor hele operasjonen var fjernstyrt, forteller Hauge.

Knapp tid

E18 er en av de mest trafikkerte veiene i Norge. Arbeider på nye Holmestrand stasjon gjør at den gamle veien ikke kan brukes som omkjøringsvei. Noe av trafikken går derfor gjennom Holmestrand sentrum. Å få åpnet E18 igjen er derfor høyt prioritert.  

– Weber Leca kunne levere løs Leca og få det transportert umiddelbart, noe som er svært viktig for oss i dette oppdraget, sier Jarle Bøckman i AF Decom, som har oppdraget med å rive broen, til Byggeindustrien.