Menneskene - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Menneskene

Mennesker er hovedfokuset og selve nøkkelen for suksess innen Weber-organisasjonen. I hverdagen er Weber-ansatte dedikerte til selskapet, på jakt etter utvikling og bidrar til utviklingen av Weber.

Mennesker - vårt viktigste aspekt

I Weber er vi kontinuerlig på jakt etter dyktige mennesker. Det vil si kompetente, endrings­villige og teamorienterte medarbeidere med gode personlige kvalifikasjoner. Vi forventer sterkt dedikerte mennesker. Integritet, lojalitet, ærlighet og engasjement er vesentlige trekk hos de personene vi ser etter. Vi trenger mennesker som har evne til og ønske om å utvikle sine egenskaper, og er åpne for videreutvikling og læring.

Ansettelse

Ansettelse er en nøkkelprosess i Weber: Vi ser etter mennesker og ikke kun profiler - vi søker folk med langsiktige karrieremuligheter i vår virksomhet.
I Weber forvalter vi karrierer slik at vi ser på menneskers personlige og profesjonelle utvikling i overensstemmelse med virksomhetens behov.

Personlig utvikling og mobilitet

Intern mobilitet er en måte å skape Webers bedriftskultur på: å spre ideer overalt i Weber, å åpne oss overfor forskjellige synspunkter, å bygge personligheter og å tiltrekke og beholde dyktige folk i Weber.
 

Opplæring og evaluering

Opplæring og erfaringsutveksling, særlig på internasjonalt nivå, er vesentlig i utvikling av ferdigheter, motivasjon og karriereutvikling.
Vi er spesielt på jakt etter enere som kan være ryggraden i Weber-organisasjonen og i kontakt med våre kunder.

Ledelsesstil

Weber-ledere utvikler og trener sine team, er gode rollemodeller og står til rådighet for sine team. De tar seg tid til å formidle og forklare de ansatte om virksomhedens strategier, mål og resultater. Webers ledere skal ha respekt for de ansattes meninger. De skal lytte til og motivere folk, være kreative og forklare sine beslutninger.