Saint-Gobains Atferds og Handlingsprinsipper - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Saint-Gobains Atferds og Handlingsprinsipper

Saint-Gobain konsernet er bygd opp på grunnlag av en rekke felles prinsipper som er implementert av både ledelsen og de ansatte, og som har styrt konsernets virksomhet i årenes løp. Konsernet anser at de grunnleggende verdiene som er felles for ledelsen og de ansatte, er yrkesmessig engasjement, respekt for andre, integritet, lojalitet og solidaritet.

 

Ved å utrykke disse prinsippene skriftlig, gjør vi det enklere å kommunisere og konsolidere implementeringen av dem i konsernet globalt. Måle er også å komme med et offentlig vitnesbyrd om at Saint-Gobain følger disse grunnleggende atferds- og handlingsprinsippene som gjelder for alle selskapene i konsernet, uansett hvilket land de driver virksomhet i. Disse prinsippene er ikke fullstendige, men har som mål å dekke de mestgrunnleggende områdene.

De utfylles, og kan i fremtiden utfylles ytterligere, av mer spesifikke regler, avhengig av lokale forhold eller særskilte ansvarsområder, men vil ikke i noen tilfeller avvike fra de grunnleggende prinsippene.  Implementeringen av disse prinsippene er en forutsetning for å være en del av Saint-Gobain konsernet.

Saint-Gobains Atferds- og Handlingsprinsipper omhandler

Yrkesmessig engasjementRespekt for andreIntegritet, LojalitetSolidaritetRespekt for loven, Respekt for miljøet, Respekt for helse og sikkerhet på arbeidet og Respekt for de ansattes rettigheter.

Les mer her

Saint-Gobains holdninger

Saint-Gobains fem holdninger gjelder for alle konsernets ansatte. Sammen gjenspeiler de vår arv og vår ambisjon om å skape fantastiske steder å bo og forbedre dagliglivet. Ved å praktisere disse holdningene hver dag kan vi realisere våre ambisjoner. Dette er Saint-Gobains fem holdninger:

  • Pleie kunderelasjoner
  • Opptre som en gründer
  • Vær innovativ
  • Vær fleksibel
  • Bygg en åpen og engasjerende kultur

Les mer her