Våre websider - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Våre websider

Weber er et firma med mange forskjellige produkter, markeder og målgrupper. Derfor har vi også flere forskjellige websider.

Under finner du våre websider

www.weber-norge.no

Dette er hovednettsidene for Weber. Her presenteres alle våre produkter og løsninger. Du kan bestille eller laste ned brosjyrer og datablader, se instruksjonsfilmer og lese teknisk informasjon. Her kan du melde deg på Leca selvbyggerkurs og finne kalkulasjonsprogrammer. Se også referansebygg og -prosjekter innen alle byggtyper og produktområder, lister over kontaktpersoner for forskjellige områder i firmaet, samt våre samarbeidspartnere på utførelsessiden.

weber-cultural-heritage.com

Vi har også en internasjonal fasadeside som viser frem flotte referansebygg på tvers av landegrensene.

www.leca.no

Weber og Leca er søsterbedrifter, og våre produkter brukes svært ofte sammen. Weber-mørtel og Leca-blokker er en god kombinasjon. All informasjon om Leca-produktene finner du på egen webside. Besøk Leca sin egen webside her.

breeam.weber-norge.no

Weber sin miljøside. Weber produkter har mange egenskaper som kan bidra til å få poeng i BREEAM. Våre Leca®- og mørtelprodukter produseres i hovedsak av ufarlige materialer som leire, sement, sand og vann, og derfor inneholder de heller ingen farlige stoffer. I en livsløpsvurdering gir Leca® positivt bidrag ettersom produktene er robuste og har god motstandsdyktighet mot fukt, råte og brann.

www.weber-marine.com

Weber er verdensledende på gulvavretting med våre Weber Floor-produkter. Et bruksområde for disse produktene er avretting på skip og oljeplattformer. Dette er et internasjonalt marked, og siden er engelskspråklig. Her finner du blant annet beskrivelser av våre produkter og spesialløsninger for marine formål, samt referanseliste.