Weber i Norge - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber i Norge

Vi i Weber bryr oss om bygg og folk. Vi jobber hele tiden aktivt for å hente det beste av våre innovasjoner innen murverk og murverksrelaterte produkter i utlandet, for å tilpasse det til norske forhold her hjemme. Blant våre produkter finnes et utstrakt sortiment av sparkel og avrettingsmasser, mørtler, spesialbetong og våtromsprodukter.

Vi er Weber

Vår kompetanse og våre produkter gir trygge, effektive og bærekraftige løsninger som er enkle å bruke og tilgjengelige over hele landet. Vi har cirka 200 ansatte og er representert i de fleste byggevarehus. Vi vet hva som kreves for å oppnå best mulig kvalitet. Til glede for alle, enten du er den som planlegger, bygger eller bruker bygget.

Weber er en del av Saint-Gobain GLAVA som i tillegg består av forretningsområdene GLAVA® og Gyproc. Saint-Gobain GLAVA en av Norges ledende byggevareprodusenter innen henholdsvis isolasjon, mørtler og gipsplater. Forretningsområdene har tilsammen 500 ansatte, en omsetning på 2,4 milliarder kroner og egne produksjonsenheter i Norge. Forretningsområdene har felles ledelse og eies av det franske konsernet Saint-Gobain.

Kvalitet og miljø

Weber er et kvalitets- og miljøsertifisert selskap og har et integrert ledelsessystem for kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø. Ledelsessystemet er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2008 (kvalitet) og NS-EN ISO 14001:2004 (miljø). Arbeidsmiljødelen er implementert i henhold til kravene i ”Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)”. I henhold til de krav som stilles i så vel ISO 9001 som ISO 14001, granskes vårt ledelsessystem bl.a. gjennom planlagte årlige revisjoner, så vel interne som eksterne. Arbeidsmiljøområdet kontrolleres av de norske tilsynsmyndighetene.

Sertifikatene for ISO 9001 og ISO 14001 er utstedet av KONTROLLRÅDET -

www.kontrollbetong.no

Sertifikat for ISO 9001 -  norsk
Sertifikat for ISO 9001 -  engelsk
Sertifikat for ISO 14001 - norsk
Sertifikat for ISO 14001 - engelsk

Immaterielle rettigheter

Med mindre noe annet er oppgitt, er de immaterielle rettighetene til dokumentene på nettstedet og til alle elementer opprettet for dette nettstedet, den eksklusive eiendommen til Saint-Gobain Byggevarer as og/eller Saint-Gobain-konsernets enheter, som ikke utsteder noen lisens eller rettighet annet enn retten til å besøke og navigere på nettstedet. 

Reproduksjon av dokumenter som publiseres på nettstedet (spesielt bilder, filmer og animasjoner), er kun autorisert for informasjonsformål, og kun for personlig og privat bruk. Enhver reproduksjon og bruk av kopier laget for andre formal, er uttrykkelig forbudt, bortsett fra når det foreligger skriftlig forhåndstillatelse fra Saint-Gobain Byggevarer AS. 

Selskapsnavn, logoer, produkter, merker og domenenavn som nevnes på dette nettstedet, tilhører utelukkende Saint-Gobain Byggevarer AS og/eller Saint-Gobain-konsernets enheter, og skal ikke brukes uten skriftlig forhåndsautorisasjon fra selskapet eller den aktuelle enheten.

Firmainformasjon

Weber

Saint-Gobain Byggevarer as
Org.nr. 940 198 178

Postadresse:
Postboks 6211 Etterstad
0603 Oslo, Norway

Besøksadresse:
Sandstuveien 68
0680 Oslo, Norway

Fakturaadresse:
faktura.byggevarer(at)saint-gobain.com

Kundesenter
Tlf: 04455 (Kostnadsfritt fra fasttelefon) (07.00-16.00) 
ordre(at)weber-norge.no