Weber worldwide - Weber

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber worldwide

Weber er verdens ledende produsent av ferdigmørtler, og utvikler løsninger for nybygg og rehabilitering i 43 land.

 • Fasadeløsninger
 • Løsninger for flis og naturstein
 • Spesialbetong-løsninger
 • Løsninger for innervegger
 • Gulvløsninger
 • Leca-løsninger
 • Murverksløsninger

Webers forpliktelser

Vi skal levere et innovativt utvalg av løsninger og tjenester basert på en kombinasjon av lokalkunnskap og internasjonal erfaring.

Nærhet til kundene

 • Et nettverk av fleksible og nasjonale fabrikker gjør våre produkter og tjenester lett tilgjengelig
 • Solid kunnskap om kundenes arbeid gjør at vi bedre kan løse deres behov
 • Innovasjonsprosessen involverer kundene, og sikrer effektivitet, kvalitet og konkurranseevne.

Effektiv innovasjon

 • Vi er mer opptatt av komplette løsninger med relevante tjenester enn av enkeltprodukter
 • Problemfrie produkter øker komfort og produktivitet på byggeplass
 • Gode løsninger forenkler logistikk og produktvalg
 • Profesjonelle opplæringsprogrammer for våre kunder på alle våre løsninger

Miljøfokus

 • Produkter produsert av sikre komponenter
 • Vårt nettverk av fabrikker reduserer transportbehovet
 • Våre fasadeisolasjonssystemer bidrar til energisparing

Webers historie

 • 1900 Selskapene Weber og Broutin ble grunnlagt i Frankrike tidlig i det 20. århundre. George Weber og Jean-Baptiste Broutin produserte gips- og kalkbasert puss i sine respektive fabrikker i Paris. De slo seg sammen i 1927
 • 1946 Selskapet bidro sterkt til gjenoppbygging etter krigen og ekspanderte kraftig
 • 1970 Selskapet ble en del av Poliet-gruppen og vokste videre
 • 1982 Weber et Broutin startet sin satsing på det europeiske markedet
 • 1990 Weber akselererte sin europeiske vekst med nye land: Italia, Tyskland, Øst-Europa
 • 1996 Weber ble en del av Saint-Gobain og det nye navnet ble Saint-Gobain Weber.
 • 1998 Selskapet overtar Quartzolit og Concreto i Sør-Amerika. Samtidig ble Asia selskapets andre utviklingsområde utenfor Europa, med virksomhet i Thailand, Kina og Malaysia.
 • 2008 Saint-Gobain kjøper maxit Group, og utvider med det sin tilstedeværelse i Norden og Baltikum, og forsterker seg i Tyskland, Benelux, Sentral- og Øst-Europa, Russland og Kina.
 • 2009 Saint-Gobain Weber ferdigstiller en joint-venture avtale med SODAMCO i Midt-Østen, og utvider sin virksomhet til nye land som Libanon, Syria, Jordan, Kuwait, Saudi Arabia, Emiratene og Qatar, og åpner store muligheter for videre utvikling i regionen