close-pop-up.svg

Aquapanel Outdoor

weber

Utførelse

For informasjon vedrørende montering henvises det til Weber sin brosjyre «Montering av Weber VentiGuard og Weber VentGuard Extreme».

Sikkerhetsforskrifter

Når platen skjæres eller kuttes bør man unngå støvdannelse og spredning av støv. Unngå innånding av støvet, og sørg for tilstrekkelig lufting eller passende åndedrettsvern. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

Det er utarbeidet EPD for produktet.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Strekkfasthet Strekkfasthet loddrett på flatsiden av platen (N/mm²) ifølge EN 319: 0,65
Brannklasse Byggematerialklasse ifølge EN 13501: A1 Ikke brennbar
Vanndamp diffusjonsmotstand É (-) ifølge EN ISO 12572: 66
pH i herdet materiale 12
Varmekonduktivitet (W/mK) ifølge EN ISO 10456: 0,35
Termisk ekspansjon (10-6K): 7
Vekt ca 16 kg/m²
Lagring Aquapanel Outdoor må oppbevares tørt og beskyttes mot fuktighet før montering. Plater som har blitt fuktige må tørkes på begge sider før bruk.

Platene må få tid til å akklimatiseres slik at de tilpasser seg temperaturen og fuktigheten i omgivelsene før montering. Temperaturen i materialet, omgivelsene og underlaget må ikke være under 5 °C.

Platene skal alltid bæres loddrett/ stående. Pass på at platene ikke skades når de settes ned. Ved transport og flytting skal platene ligge på pall. Pass på at underlaget tåler vekten av pallen. Beskytt platene mot fukt og vær. Plater som har vært utsatt for fukt, skal tørke på begge sider liggende på et plant underlag før montering. Dette for å unngå at platene bøyer/krummer seg.
Forpakning Aquapanel Outdoor leveres på pall med 50 plater. En pall med Aquapanel Outdoor veier cirka 950 kg.
Sertifikat Aquapanel Outdoor er en del av SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 20406 weber VentiGuard og nr. 2529 weber VentiGuard Extreme.