close-pop-up.svg

Byggcement

weber

Sikkerhetsforskrifter

All sement må oppbevares utilgjengelig for barn og er farlig å konsumere. Sement i øynene utgjør en risiko for alvorlig øyeskade. Fuktig sement danner kalsiumhydroksid som irriterer huden og luftveiene. For fullstendig informasjon og sikkerhetsinstruksjoner, se Sikkerhetsdatablad.

Kvalitetskontroll

Byggcement oppfyller kravene til en Portland kalksteinsement av typen CEM II / A-LL 42,5 R iht. SS-EN 197-1 Sement-del 1: Sammensetning og krav til vanlig sement. Meldt produktsertifiseringsorgan nr. 0402 (RISE Research Institutes of Sweden) har utstedt et sertifikat for kontinuitet i byggevarens ytelse med sertifikatnummer 0402-CPR-101324. Den tilhørende ytelseserklæringen er 0402-DoP-SE12-101324.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Kloridinnhold Klorid, C1 0.02-0.04%. Krav ≤ 0.10 i ht EN 197-1
Lagring Byggcement skal lagres tørt da fukt skader sementen. Lagringstiden begrenses til maks 6 måneder etter levering, da den utførte kromatreduksjonen suksessivt kan miste sin effekt.
Forpakning 25 kg sekk. NOBBnr. 53456832. Varenr. 5200838450.