close-pop-up.svg

Leca® ildfast masse

leca

Utførelse

Pipeforingsskjøt
Patronspissen klippes. Bruk fugepistol. Det legges en sammenhengende streng i rikelig mengde både på foringsendens fals og krage. Det skal “tyte“ ut på innsiden mot pipeløpet. Glatt ut overskuddsmasse.


Ytterelement

Patronspissen klippes. Bruk fugepistol. Det legges to sammenhengende strenger i rikelig mengde på ytterelementets flate. Ytterste fugestreng legges på utsiden av hullene i ytterelementet. Ved liming av ytterelement med ildfast masse over tak må pipeelementene fuktbeskyttes over tak og armeres.


OBS!
Pipeforingsskjøten må beskyttes mot fukt i herdetiden. Ved arbeid i temperaturer under +5ºC tilføres noe varme. F.eks. en liten vifteovn som blåser gjennom sotlukeåpningen etter at toppen er tildekket med f.eks. mineralullplate.
Ved liming må både Leca Ildfast Masse og materialet som limes (pipeforing, røykrørsinnføring, gjenmuringslokk,
ytterelement) ha en temperatur på minimum +5°C.

Miljøinformasjon

Produktet er ikke ansett for å være miljøfarlig.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Materialforbruk Materialforbruk liming av innerrør 0,5 patron pr lm
Materialforbruk liming av ytterelement 1,3 patron pr lm
Påføringstemperatur > 5ºC
Brukstid 30 minutter
Sammensetning Natriumsilikat 60-100 %, aluminiumsilikat 10-30 %
Lagring Lagres frostfritt. 12 mnd holdbarhetstid fra produksjonsdato. Tubene tåler noe frost, men tuben må være tint opp til minimum +5°C før bruk.
Forpakning Leveres i 0,3 ltr patron for bruk i fugepistol.