close-pop-up.svg

Leca® Lettklinker 1/5 (tidligere 2-4 mm)

leca

Miljøinformasjon

Leca Lettklinker er et rent naturprodukt som ikke belaster naturen med avfallsstoffer og kan gjenbrukes tilnærmet uendelig. Ved blanding med andre materialer kan disse sorteres ut og Leca-materialet kan gjenbrukes. I slike prosesser vil man oppleve noe knusing av de runde aggregatene.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Densitet Tørr densitet: 370 kg/m³ +/- 15 %
Lagring Leca Lettklinker tåler utendørs lagring, men kan trekke til seg noe fuktighet. Ekstra fuktighet vil gi produktet noe høyere
egenvekt, og kuldegrader kan medføre isdannelse. For enklest håndtering av produktet, anbefales lagring under tak.
Forpakning Leca Lettklinker 1/5 leveres i 1 m3 storsekker, NOBBnr. 21056452, varenr. 5200626681.