close-pop-up.svg

Leca® syrekitt

leca

Utførelse

Fjern støv og andre partikler fra hefteflaten før de fuktes.
Blandingsforhold: 1 målebeger vann (90 ml) til 1 pose syrekitt.
Hell vannet i posen.
Lukk deretter posen med vedlagte «Plastlukker»
Den lukkede posen bearbeides/knas med hendene i ca 5 minutter.
Klipp et passende hull i et hjørne.
Syrekittet påføre hele fugeflaten (fals og krage) i rikelig mengde direkte fra posen.
Deretter glattes innvendig overflate med en tørrsvamp
Etter ca 60 minutter starter herdingen, bland derfor ikke mer en 1 pose av gangen.
Etter ca 24 timer ved 20 C er herdingen avsluttet.
Syrekittet beskyttes mot fuktighet i 5 dager.
Deretter kan pipa benyttes.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

EGENSKAPER
Forpakning Spann á på 3,5 kg som inneholder 5 poser á 0,7 kg